Tatuoinnit: Näin syntyy mui­nais­ta­tuoin­ti ou­lu­lai­sen Hanni Airikan kä­sis­sä: vä­li­nei­nä ora­pih­la­jan piikki, jau­het­tua hiiltä ja Kos­ken­kor­vaa

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Hoi­ta­jien pyynnöt am­mat­ti­oi­keuk­sien pois­tos­ta kas­va­neet run­saas­ti viime päi­vi­nä, satoja pyyn­tö­jä jonossa

Rekisteristä poistettuja hoitajia on jo nyt kymmenkertainen määrä koko viime vuoteen verrattuna.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) mukaan tänä vuonna jo 469:n sairaanhoitajan ja lähihoitajan ammattioikeudet tai ammattinimike on poistettu Valviran rekisteristä heidän omasta pyynnöstään. Viime vuonna pyyntöjä oli yhteensä 46.

Valviran lakimies Pia Wistrand-Alvesalo kertoo, että pyyntöjä on tällä hetkellä jonossa yli 300 ja niiden määrä on viime päivien aikana lisääntynyt voimakkaasti.

– Pyyntöjä on tullut tänä vuonna tasaisesti viikoittain, mutta viime aikoina ja etenkin viime päivinä niitä on tullut selkeästi runsaammin, päiväkohtaisesti isoja määriä. Yleensä jonossa ei ole ollut tällaista määrää, Wistrand-Alvesalo kertoo.

Huhtikuussa Valvira kertoi, että siihen mennessä poistoja oli tehty 55 kappaletta.

Syynä työtaistelu

Pyyntöjen keskimääräinen käsittelyaika on tähän mennessä ollut noin kaksi kuukautta, mutta Wistrand-Alvesalon mukaan tilanne voi vielä muuttua.

– Täytyy katsoa, millaisessa ajassa pystymme ratkaisemaan näitä. Joudumme tietysti priorisoimaan potilasturvallisuuden kannalta tärkeisiin asioihin.

Hoitajien pyynnöt ammattioikeuksien poistosta liittyvät todennäköisesti meneillään olevaan työtaisteluun ja valmisteilla olevaan potilasturvallisuuslakiin.

Laissa on kohta, jonka mukaan työnantaja voi viimesijaisena keinona määrätä jo irtisanoutuneen hoitajan takaisin töihin. Moni hoitaja on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ilmoittanut poistuvansa Valviran rekisteristä, jotta heitä ei voida määrätä töihin. Lisäksi moni on vaihtanut kokonaan alaa.

Ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden poistamisen jälkeen henkilöllä ei ole oikeutta harjoittaa ammattiaan. Oikeudet voi saada myöhemmin palautettua uudella hakemuksella.

Tällä hetkellä Valviran ammattihenkilörekisterissä on lähes 330 000 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa.