Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Tilaajille

Hel­sin­ki on tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan Suomen elä­väi­sin kunta – Oulu löytyy vasta sijalta 14

Keskeinen mittari tutkimuksessa on palvelujen saavutettavuus kävellen.

Oulun suppeassa keskustassa etenkin kaupalliset palvelut ovat saavutettavissa muutaman minuutin kävelyllä. Se ei riitä nostamaan koko laajan kaupungin elävyyttä valtakunnan kärkeen.
Oulun suppeassa keskustassa etenkin kaupalliset palvelut ovat saavutettavissa muutaman minuutin kävelyllä. Se ei riitä nostamaan koko laajan kaupungin elävyyttä valtakunnan kärkeen.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomen kuntia on taas pantu yhdenlaiseen järjestykseen, nyt elävyyden perusteella. Elävyyttä on tutkimuksessa mitattu niin sanotulla LIVCY-mallilla.

Mittarina mallissa ovat palvelujen ja toimintojen monipuolisuus asuinympäristössä sekä niiden helppo saavutettavuus kävellen.