Sähkön hinta: OSS myy sähköä alen­nuk­sel­la – mutta vain jä­se­nil­leen

Teollisuus: Yli­kii­min­gis­sä toimiva Conlog sai jät­ti­kau­pat Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Fen­no­voi­man entiset joh­ta­jat ryh­ty­vät yh­teis­työ­hön ruot­sa­lais­fir­man kanssa – "Monia pro­jek­te­ja on jo val­mis­te­lu­vai­hees­sa"

Fennovoiman entisten johtajien perustama ydinvoiman konsulttiyritys Kind Atom Oy tiedottaa ryhtyneensä yhteistyöhön ruotsalaisen Kärnfull Next Ab:n kanssa.

Yhtiöt ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden pohjoismaisen allianssin muodostamiseksi. Tämä sisältää tiiviin yhteistyön sekä ristiin omistuksen.

Tiedotteen mukaan yhtiöt jakavat yhteisen vision hiilivapaasta tulevaisuudesta. Lisäksi tavoite on nopeuttaa asiakkaiden ydinvoimaprojekteja hyödyntäen uutta laitosteknologiaa, joka mahdollistaa laitostoimitusten sarjatuotannon.

Fennovoiman entinen operatiivinen johtaja ja Kind Atom Oy:n perustaja Timo Okkonen.
Fennovoiman entinen operatiivinen johtaja ja Kind Atom Oy:n perustaja Timo Okkonen.
Kuva: Susanna Kekkonen/Fennovoima

– Kärnfull Nextin projektikehitys- ja rahoitusosaaminen luo vahvan yhteyden asiakkaiden päätöksentekijöihin. Me puolestaan tarjoamme vahvan kokemuksemme projektien suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta. Olemme tottakai innoissamme, koska monia projekteja on jo valmisteluvaiheessa, kommentoi Kind Atomin perustaja Timo Okkonen.

Lue lisää: 

Fen­no­voi­man entiset joh­ta­jat pe­rus­ti­vat ydin­voi­ma­pro­jek­tei­hin liit­ty­vän kon­sult­ti­yh­tiön

"Olisi tosi ih­meel­lis­tä, jos sitä lai­tos­paik­kaa ei hyö­dyn­net­täi­si" – Fen­no­voi­man entiset joh­ta­jat pe­rus­ti­vat uuden yri­tyk­sen