Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Fen­no­voi­ma-hank­keen riskit liit­ty­vät paitsi geo­po­li­tiik­kaan myös fi­nans­si­ris­kei­hin ja riip­pu­vuus­suh­tei­siin

Vihreä valtuustoryhmä jätti helmikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen liittyen Oulun kaupungin irtautumiseen Fennovoima-hankkeesta. Oulun kaupungin on käynnistettävä omistajaohjaustoimet, jossa Oulun Energian ja Oulun kaupungin Oulun Energian omistajana tulee toimia Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaana siten, että voimalan rakentaminen keskeytetään ja rakentamislupahakemus vedetään pois.

Perusteluina ovat geopoliittiset riskit ja kytkökset Venäjän turvallisuuspoliittisten päämäärien ajamiseen. Turun, Lahden, Vantaan ja Kuopion kaupungit ovat jo ryhtyneet toimiin hankkeesta irtautumiseksi eikä Oulun tule viivytellä asian kanssa.