Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

Valmistuneet: Katso am­mat­tiin val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Fen­no­voi­ma-hank­keen riskit liit­ty­vät paitsi geo­po­li­tiik­kaan myös fi­nans­si­ris­kei­hin ja riip­pu­vuus­suh­tei­siin

Vihreä valtuustoryhmä jätti helmikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen liittyen Oulun kaupungin irtautumiseen Fennovoima-hankkeesta. Oulun kaupungin on käynnistettävä omistajaohjaustoimet, jossa Oulun Energian ja Oulun kaupungin Oulun Energian omistajana tulee toimia Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaana siten, että voimalan rakentaminen keskeytetään ja rakentamislupahakemus vedetään pois.

Perusteluina ovat geopoliittiset riskit ja kytkökset Venäjän turvallisuuspoliittisten päämäärien ajamiseen. Turun, Lahden, Vantaan ja Kuopion kaupungit ovat jo ryhtyneet toimiin hankkeesta irtautumiseksi eikä Oulun tule viivytellä asian kanssa.

"Vaikka Rosatom korvautuisi eurooppalaisella toimijalla ja EU:n yhteisrahoituksella, kannattaa muistaa, etteivät suurydinvoiman heikkoudet ole kadonneet minnekään."

Hankkeen riskit liittyvät paitsi geopolitiikkaan myös finanssiriskeihin ja riippuvuussuhteisiin. Sen lisäksi, että Rosatom toimittaa voimalan, on Fennovoima sopinut ostavansa voimalan polttoaineen kokonaan Venäjältä ensimmäiset kymmenen vuotta.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.