Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Ener­gia­yh­tiöt ho­put­ta­vat Suomea edis­tä­mään oma­va­rai­suut­ta ja huol­to­var­muut­ta – nopeita väyliä tar­joa­vat en­si­har­ven­nus­räs­tien pur­ka­mi­nen ja turpeen aset­ta­mi­nen jat­ko­ajal­le

Päätökset toimista on tehtävä maaliskuun aikana, jotta turpeen nosto ehditään aloittaa tulevalla kesäkaudella.

Kaupunkiympäristössä toimivat energiayhtiöt esittävät, että turpeen vero lämmöntuotannossa on väliaikaisesti poistettava ja turvetuotannosta luopumiseen liittyvän lainsäädännön voimassaoloaikaa on jatkettava, jotta yrittäjien taloudelliset edellytykset jatkaa tuotantoa säilyvät.
Kaupunkiympäristössä toimivat energiayhtiöt esittävät, että turpeen vero lämmöntuotannossa on väliaikaisesti poistettava ja turvetuotannosta luopumiseen liittyvän lainsäädännön voimassaoloaikaa on jatkettava, jotta yrittäjien taloudelliset edellytykset jatkaa tuotantoa säilyvät.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kaupunkiympäristössä toimivat energiayhtiöt, Oulun Energia mukaan lukien, katsovat, että tulevien talvien energiatarpeiden varmistamiseksi Suomen on syytä edistää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta nopeasti.

Energiayhtiöiden mukaan nopeita väyliä tähän tarjoavat kasvatusmetsien ensiharvennusrästien purkaminen ja energiaturpeen asettaminen jatkoajalle lähivuosiksi.

Kaupunkiympäristössä toimivat energiayhtiöt pitävät tärkeänä, että Venäjältä tuotavan puupolttoaineen mahdollisen luopumisen yhteydessä pyritään varmistamaan kotimaisen puupolttoaineen saatavuus.

Metsänomistajien kannustaminen harvennushakkuisiin taloudellisen tuen kautta lisää saatavilla olevan puupolttoaineen määrää.

Kaupunkiympäristössä toimivat energiayhtiöt katsovat, että Venäjän aiheuttaman kriisin seurauksena turpeen roolia huoltovarmuuspolttoaineena on syytä arvioida uudelleen: Suomen on varmistettava energiaturvetuotanto seuraaville lämmityskausille luomalla turvetuottajille taloudelliset edellytykset jatkaa tuotantoa ja varmistamalla, että energiaturpeen varastoinnille on markkinaehtoiset edellytykset.

Päätökset toimista on tehtävä maaliskuun 2022 aikana, jotta turpeen nosto ehditään aloittaa tulevalla kesäkaudella.