Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa pääl­lys­te­tään tänä vuonna 200 ki­lo­met­riä tietä – kor­jaus­ve­lan hal­lin­ta vaatisi kol­min­ker­tai­ses­ti enemmän

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päällystetään uudelleen vuoden 2022 aikana 200 kilometriä tieosuuksia. Päällystettävät osuudet sijoittuvat suurimmaksi osaksi pääväylille.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päällystetään uudelleen vuoden 2022 aikana 200 kilometriä tieosuuksia. Päällystettävät osuudet sijoittuvat suurimmaksi osaksi pääväylille.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tiestöä päällystetään kuluvan vuoden aikana noin 200 kilometrin edestä, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus tiedotteessaan.

Ely-keskuksen mukaan alueen tiestön korjausvelan hallinta vaatisi noin 600 kilometrin päällystämistä uudelleen. Lähes kaikki tämänvuotisista päällystyskohteista sijaitsevat päätieverkolla, kun taas nykyisessä tilanteessa vähäliikenteisen tieverkon alueella tehdään ainoastaan paikkauksia, mikä osaltaan kasvattaa korjausvelkaa kiihtyvällä tahdilla.

Eri puolilla toimialuetta tehdään pieniä tieverkon parantamistoimia kohdennetulla rahoituksella, muun muassa eduskunnan jakovararahoituksen ja Oulun seudun MAL-rahoituksen avulla. Lähes kaikissa näistä hankkeissa on mukana myös kuntien rahoitusta.

Haasteita vähäliikenteiselle päällystetylle tieverkolle sekä soratieverkolle aiheuttavat Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen suunnitellut merkittävät metsä- ja energiasektorin investoinnit, joiden seurauksena raskaiden kuljetusten määrä tieverkolla tulee lisääntymään.

Vähäliikenteinen tieverkko muodostaa elintärkeän hiussuoniston sekä raaka-ainekuljetuksille että tuulivoiman rakentamiselle.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen tienpidon rahoitus vuonna 2022 on noin 82 miljoonaa euroa. Ely-keskuksen alue kattaa kaksi maakuntaa, joiden alueella on yhteensä 12 900 kilometriä maantietä, joista 8300 kilometriä on päällystettyjä ja 4600 kilometriä soratietä.