Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Arvio: Las­kos­ten ja metsän kät­ke­mät – E­li­sa Tuo­hi­maan teok­sis­sa yh­dis­ty­vät rea­lis­ti­nen esit­tä­vyys ja kä­sit­teel­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa

Elisa Tuohimaan maalauksille on ominaista, että teos on yhtä aikaa realistinen ja käsitteellinen, ja antaa tilaa monenlaisten tulkintojen heijastuksille.

Yksityiskohta Elisa Tuohimaan installaatiosta Rooted.
Yksityiskohta Elisa Tuohimaan installaatiosta Rooted.

Still lives. Elisa Tuohimaan näyttely Galleria 5:ssä Oulussa, Hallituskatu 5, 29.5. saakka.

Laskoksia, varjoja, metsässä, ihminen. Nämä neljä sanaa kuvaavat keskeisiä elementtejä Elisa Tuohimaan (s. 1982) maalauksissa. Tuohimaan teoksissa yhdistyvät realistinen esittävyys ja käsitteellinen lähestymistapa.