Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Aka­va­lai­set yli­opis­to­lii­tot ar­vos­te­le­vat Oulun yli­opis­ton tapaa pilkkoa käy­män­sä muu­tos­neu­vot­te­lut

Akavalaiset yliopistoliitot moittivat Oulun yliopiston tapaa pilkkoa käymänsä muutosneuvottelut.

Yliopiston hallitus päätti huhtikuussa aloittaa muutosneuvottelut teknillisessä tiedekunnassa ja yliopiston jatkuvan oppimisen toimintaan liittyvissä palveluyksiköissä

Oulun yliopisto on lähtenyt ratkomaan sinänsä selviä ongelmia taloudellisessa tilanteessaan liian pienissä paloissa ilman läpileikkaavaa talouden tarkastelun tekemistä, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n neuvottelupäällikkö Katja Aho tiedotteessa.

Aho näkee riskinä sen, että muutosneuvotteluja tullaan käymään erissä ja määrittämättömän pituisena ajanjaksona.

– Tämä aiheuttaa pitkän ja epävarman jakson useille työntekijöille.

JUKO:n mukaan nyt aloitetut muutosneuvottelut eivät kata kuin pienen osan tarvittavista säästöistä. Järjestö toteaa, että vaarassa on useita työpaikkoja.

Järjestöt korostavat, että ensin tulisi tarkastella koko yliopiston taloutta ja selvittää keinoja tuloksen parantamiseen.

– Tämän jälkeen hallituksen pitäisi tehdä koko yliopistoa koskeva talouden korjaussuunnitelma ja vasta sen jälkeen harkita, olisiko aihetta muutosneuvotteluille ja mikä niiden laajuuden tulisi olla. Työpaikkojen vähentäminen on keinovalikoimassa se viimeisin, Aho sanoo.

JUKO painottaa myös, että yliopiston tulee kohdella kaikkia tutkimusyksiköitä, fokusinstituutteja, erillisyksiköitä ja niissä työskenteleviä työntekijöitä yhdenvertaisesti.

– Yhdenvertaisuuden on toteuduttava sekä yksiköiden että työntekijöiden osalta. Tiedekunnat eivät voi olla esimerkiksi tilojen ja infran suhteen keskenään erilaisessa asemassa.