Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

Airbnb on tärkeä lisä Oulun majoituskapasiteettiin, kun hotellikapasiteetti ei tahdo riittää. Toimintaan on kuitenkin oltava selkeät ja reilut pelisäännöt.

Erilaisten majoitustoimintojen kanssa tulee olla myös reilu kilpailu. Yksi ero on, että hotelleilta vaaditaan majoitusrakennusten rakennuslupaan huomattavasti tiukemmat poistumis- ja turvallisuusmääräykset. Ammattimaisesta majoitustoiminnasta tulee myös tehdä viranomaisille erilaisia ilmoituksia, eikä näitä useinkaan ole Airbnb-toiminnassa tehty.

Air bed and breakfast, tuttavallisemmin Airbnb, on puhuttanut Oulussa jo pidempään. Alkuperäinen ideahan on ollut karrikoiden, että vierailija nukkuu ilmapatjalla ja vuokraa vuodepaikkaa asunnossa tilapäisesti. Myös aamupala kuului tähän kuvioon.

Nykypäivänä suuntaus on ollut, että sijoittajat ostavat asuntoja tavallisesta kerrostalosta ja laittavat sen 24/7 Airbnb-toimintaan. Eli tavallisten asuntojen ja asukkaiden seassa on vuokrattavia huoneistoja, joissa väki vaihtuu tiuhaan kuten hotelleissa. Tämä luonnollisesti aiheuttaa turvattomuuden tunnetta asukkaissa ja myös häiriöitä taloyhtiöissä.

Lähtökohtana tulee olla kaikessa liike- ja majoitustoiminnassa, että noudatetaan lakeja, pykäliä ja sääntöjä.

"Asukkaiden oikeusturva on taattava, kun he ovat suurena investointina hankkineet oman kodin itselleen."

Milloin Airbnb-toiminta sitten rikkoo sääntöjä/lakeja? Heti alkuun tulee katsoa kaava, että mihin tarkoitukseen tontti on kaavoitettu ja miten rakennuslupa myönnetty. Onko sitä myönnetty majoitustoimintaan, ja miten se on huomioitu esimerkiksi poistumis- ja turvallisuusmääräyksissä.

Toinen asia on taloyhtiön järjestyssäännöt. Asukkaiden oikeusturva on taattava, kun he ovat suurena investointina hankkineet oman kodin itselleen.

Airbnb-majoitustoiminta on lähtenyt kasvamaan ja yleistymään, eivätkä lakipykälät tai kaavoitus ole ehtineet tähän mukaan, kun samalla Airbnb on muuttanut muotoaan. Tapauksista on olemassa jo korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja missä on todettu, että ammattimaisen majoitustoiminnan harjoittaminen asumiseen kaavoitetussa talossa on laitonta.

Tulevaisuudessa Airbnb:lle tullaan osoittamaan sille tarkoitettuja rakennuksia jo kaavavaiheessa ja rakennuslupia myönnettäessä. Näin myös asuntojen ostajat tietävät kaupanteon yhteydessä mihin talo on kaavoitettu, ja mitä toimintoja taloyhtiössä on mahdollista tehdä.

SDP Oulun valtuustoryhmä kannattaa Airbnb-toimintaa myös tulevaisuudessa niin, että siinä noudatetaan kaavaa, rakennuslupaa sekä haetaan toiminnalle tarvittavat luvat.

Joni Meriläinen, Miina-Anniina Heiskanen, Kaarina Torro, Pirjo Sirviö, Tytti Tuppurainen, Tuija Pohjola, Pia Hiltunen, Tanja Tiainen

kaupunginvaltuutetut (sd.)

Minnamaria Salminen

varavaltuutettu (sd.)

Oulu