Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Ou­lun­sa­lon lukio

Oulunsalon lukio

Henriksson Tommi

Ilola Jalmari

Junttila Sini

Kariniemi Jere

Kokkonen Joona

Mäntyvaara Eero

Parpala Tuomas

Säkkinen Juuso