Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Asuntomarkkinat: Myl­ly­tul­lis­sa asutaan ker­ros­ta­los­sa, jonka jul­ki­si­vu on kesken

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Volodymyr Zelenskyi
Zelenskyi vaati Haagissa erityistuomioistuimen perustamista, jotta Venäjä saataisiin vastuuseen hyökkäyssodan aloittamisesta

Ze­lens­kyi vaati Haa­gis­sa eri­tyis­tuo­mio­is­tui­men pe­rus­ta­mis­ta, jotta Venäjä saa­tai­siin vas­tuu­seen hyök­käys­so­dan aloit­ta­mi­ses­ta

04.05.2023 19:27
Näkökulma: Suomen-vierailulle huima jatko – Zelenskyi puhuu Hollannin Haagissa, jonka tuomioistuimeen Putin passitettaisiin käsiraudoissa 123 valtiosta maailmassa

Nä­kö­kul­ma: Suo­men-vie­rai­lul­le huima jatko – Ze­lens­kyi puhuu Hol­lan­nin Haa­gis­sa, jonka tuo­mio­is­tui­meen Putin pas­si­tet­tai­siin kä­si­rau­dois­sa 123 val­tios­ta maail­mas­sa

04.05.2023 10:09 1
Tilaajille
Pohjoismaiden tuki Ukrainalle on vankka, ja se osaltaan varmistaa sen, että Vladimir Putinilla on taas tympeä voitonpäivä
Pääkirjoitus

Poh­jois­mai­den tuki Uk­rai­nal­le on vankka, ja se osal­taan var­mis­taa sen, että Vla­di­mir Pu­ti­nil­la on taas tympeä voi­ton­päi­vä

03.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Pohjoismaiden johtajilta vahva tuki Ukrainalle – Zelenskyi kiitti Norjaa isosta rahallisesta tuesta, Tanskan koko tykistö on nyt Ukrainassa

Poh­jois­mai­den joh­ta­jil­ta vahva tuki Uk­rai­nal­le – Ze­lens­kyi kiitti Norjaa isosta ra­hal­li­ses­ta tuesta, Tanskan koko tykistö on nyt Uk­rai­nas­sa

04.05.2023 07:49
Tilaajille
Presidentti Zelenskyin viesti oli selvä: Ukraina haluaa Natoon – Pohjoismaiden johtajat vaativat Venäjän ehdotonta vetäytymistä

Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin viesti oli selvä: Ukraina haluaa Natoon – ­Poh­jois­mai­den joh­ta­jat vaa­ti­vat Venäjän eh­do­ton­ta ve­täy­ty­mis­tä

03.05.2023 18:51 11
Zelenskyi odottaa kutsua Naton jäseneksi – presidentti Sauli Niinistö: "Vilnan Nato-kokouksessa kaikkien jäsenmaiden puhuttava yhteen ääneen tästä asiasta"

Ze­lens­kyi odottaa kutsua Naton jä­se­nek­si – pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: "Vilnan Na­to-ko­kouk­ses­sa kaik­kien jä­sen­mai­den pu­hut­ta­va yhteen ääneen tästä asias­ta"

03.05.2023 16:53 1
Tilaajille
Suomessa vieraileva Zelenskyi ja Niinistö kättelivät Helsingissä – yleisö hurrasi Ukrainan presidentille

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Ze­lens­kyi ja Nii­nis­tö kät­te­li­vät Hel­sin­gis­sä – yleisö hurrasi Uk­rai­nan pre­si­den­til­le

03.05.2023 14:20 9
Analyysi: Oliko Marin sittenkin jyvällä? Zelenskyi saapui yllättäen Suomeen ja Hornetit noussevat esille – nämä seikat puoltavat ajatusta

Ana­lyy­si: Oliko Marin sit­ten­kin jy­väl­lä? Ze­lens­kyi saapui yl­lät­täen Suomeen ja Hor­ne­tit nous­se­vat esille – nämä seikat puol­ta­vat aja­tus­ta

03.05.2023 12:05 48
Tilaajille
Analyysi: Pohjolan tuki Ukrainalle saa ison hatunnoston – Presidentti Zelenskyi nimesi Nato-Suomen esimerkiksi lännen päätöksenteosta, jolla ei haeta pikavoittoja

Ana­lyy­si: Poh­jo­lan tuki Uk­rai­nal­le saa ison ha­tun­nos­ton – Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi nimesi Na­to-Suo­men esi­mer­kik­si lännen pää­tök­sen­teos­ta, jolla ei haeta pi­ka­voit­to­ja

01.05.2023 09:47 14
Tilaajille
Zelenskyi CNN:lle: Venäjän joukoilla olisi "avoin tie" tärkeisiin kaupunkeihin Bahmutin valtaamisen jälkeen – Wagner sanoo ottaneensa Bahmutin itäosat haltuunsa

Ze­lens­kyi CNN:l­le: Venäjän jou­koil­la olisi "avoin tie" tär­kei­siin kau­pun­kei­hin Bah­mu­tin val­taa­mi­sen jälkeen – Wagner sanoo ot­ta­neen­sa Bah­mu­tin itäosat hal­tuun­sa

08.03.2023 09:07 5
Zelenskyin mukaan etulinja ei ole siirtynyt Venäjän painostuksesta huolimatta – "Venäjä ei lopeta, vaikka se kärsii valtavia tappioita"

Ze­lens­kyin mukaan etu­lin­ja ei ole siir­ty­nyt Venäjän pai­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Venäjä ei lopeta, vaikka se kärsii val­ta­via tap­pioi­ta"

22.02.2023 08:35 13
Yhdysvaltain presidentti Biden saapui historialliselle yllätysvierailulle Ukrainaan – tapasi Zelenskyin ilmahälytyssireeneiden soidessa Kiovassa

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden saapui his­to­rial­li­sel­le yl­lä­tys­vie­rai­lul­le Uk­rai­naan – tapasi Ze­lens­kyin il­ma­hä­ly­tys­si­ree­nei­den soi­des­sa Kio­vas­sa

20.02.2023 18:38 25
Moldova sulki ilmatilansa turvallisuusuhan vuoksi

Moldova sulki il­ma­ti­lan­sa tur­val­li­suus­uhan vuoksi

14.02.2023 15:38 2
Zelenskyi uskoi voivansa puhua Putinille – Presidentin entinen lehdistösihteeri: "Ei ollut hetkeäkään, että hän olisi osoittanut pelkoa"

Ze­lens­kyi uskoi voi­van­sa puhua Pu­ti­nil­le – Pre­si­den­tin entinen leh­dis­tö­sih­tee­ri: "Ei ollut het­keä­kään, että hän olisi osoit­ta­nut pelkoa"

11.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Zelenskyi uskoo yhä ihmisiin, sanoo presidentin rinnalla työskennellyt Julija Mendel – "Hän ei halua olla uhri ja onnistui muuttamaan ukrainalaisten omakuvan"

Ze­lens­kyi uskoo yhä ih­mi­siin, sanoo pre­si­den­tin rin­nal­la työs­ken­nel­lyt Julija Mendel – "Hän ei halua olla uhri ja on­nis­tui muut­ta­maan uk­rai­na­lais­ten oma­ku­van"

11.02.2023 09:00 3
Tilaajille
Zelenskyi vierailulla Britanniassa, tapasi pääministeri Sunakin ja kuningas Charlesin – jatkoi matkaansa Ranskaan

Ze­lens­kyi vie­rai­lul­la Bri­tan­nias­sa, tapasi pää­mi­nis­te­ri Sunakin ja ku­nin­gas Char­le­sin – jatkoi mat­kaan­sa Rans­kaan

08.02.2023 17:57 4
Presidentti Sauli Niinistö vieraili Ukrainassa – Leopardit esillä Niinistön ja Zelenskyin keskusteluissa Kiovassa, ei konkreettisia lupauksia panssareista

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­li Uk­rai­nas­sa – Leo­par­dit esillä Nii­nis­tön ja Ze­lens­kyin kes­kus­te­luis­sa Kio­vas­sa, ei konk­reet­ti­sia lu­pauk­sia pans­sa­reis­ta

24.01.2023 18:33 3
Zelenskyi toi huipputärkeät tuliaiset Washingtonista samaan aikaan kun Kreml virittää Venäjää sotatalouden kauteen
Pääkirjoitus

Ze­lens­kyi toi huip­pu­tär­keät tu­liai­set Wa­shing­to­nis­ta samaan aikaan kun Kreml vi­rit­tää Venäjää so­ta­ta­lou­den kauteen

22.12.2022 20:00 5
Tilaajille
Zelenskyi vierailee tänään Washingtonissa – pitää puheen kongressille

Ze­lens­kyi vie­rai­lee tänään Wa­shing­to­nis­sa – pitää puheen kong­res­sil­le

21.12.2022 09:17 15
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiittää suomalaista 14-vuotiasta Henriikkaa sosiaalisessa mediassa

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi kiittää suo­ma­lais­ta 14-vuo­tias­ta Hen­riik­kaa so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

20.12.2022 08:25 15