Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Voimistelu
Oulun Voimisteluseura kruunattiin Vuoden urheiluseuraksi – "Erotuimme joukosta, se saattoi olla meidän vahvuutemme"

Oulun Voi­mis­te­lu­seu­ra kruu­nat­tiin Vuoden ur­hei­lu­seu­rak­si – "E­ro­tuim­me jou­kos­ta, se saattoi olla meidän vah­vuu­tem­me"

13.01.2022 21:10 7
Tilaajille
Urheilugaalassa ehdolla olevassa Oulun Voimisteluseurassa on positiivista värinää ja paljon värejä – "Vahva yhteisöllisyys on seuran kantava tekijä"

Ur­hei­lu­gaa­las­sa ehdolla ole­vas­sa Oulun Voi­mis­te­lu­seu­ras­sa on po­si­tii­vis­ta värinää ja paljon värejä – "Vahva yh­tei­söl­li­syys on seuran kantava tekijä"

10.01.2022 07:15 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suojeluskunnat kannustavat jäseniään voimistelemaan

Vanha Kaleva: Suo­je­lus­kun­nat kan­nus­ta­vat jä­se­niään voi­mis­te­le­maan

21.12.2021 10:00
Tilaajille
Oulun Voimisteluseura ehdolla vuoden urheiluseuraksi tammikuun Urheilugaalassa

Oulun Voi­mis­te­lu­seu­ra ehdolla vuoden ur­hei­lu­seu­rak­si tam­mi­kuun Ur­hei­lu­gaa­las­sa

13.12.2021 20:13
Oulun Voimisteluseuran Laventeli-joukkueen kaudesta tuli menestys, vaikka virtuaaliset etäkisat aiheuttivatkin ainutlaatuisen haasteen – ”Meidän lajimme taipuu moneen”

Oulun Voi­mis­te­lu­seu­ran La­ven­te­li-jouk­kueen kau­des­ta tuli me­nes­tys, vaikka vir­tuaa­li­set etä­ki­sat ai­heut­ti­vat­kin ai­nut­laa­tui­sen haas­teen – ”Meidän lajimme taipuu moneen”

05.05.2021 20:00 2
Tilaajille
Klassinen musiikki kirittää Ada Hautalaa – Oululaisvoimistelijan harjoituspaikka on myös rokotuskeskus, ja Oulu Sinfonia viihdyttää rokotettavia

Klas­si­nen mu­siik­ki ki­rit­tää Ada Hau­ta­laa – Ou­lu­lais­voi­mis­te­li­jan har­joi­tus­paik­ka on myös ro­ko­tus­kes­kus, ja Oulu Sin­fo­nia viih­dyt­tää ro­ko­tet­ta­via

06.04.2021 19:45 1
Tilaajille
Karsikas keri kuudenneksi EM-finaalissa – oululaisen telinevoimistelijan riski kannatti

Kar­si­kas keri kuu­den­nek­si EM-fi­naa­lis­sa – ou­lu­lai­sen te­li­ne­voi­mis­te­li­jan riski kan­nat­ti

13.12.2020 17:05 1
Oulun Naisvoimistelijoissa podettiin keväällä etäjumppaväsymystä, sitoutuneet jäsenet kaipasivat seuratovereita ja juttuseuraa –  "Jumppaa ei jätetä väliin kuin pakon edessä"

Oulun Nais­voi­mis­te­li­jois­sa po­det­tiin ke­vääl­lä etä­jump­pa­vä­sy­mys­tä, si­tou­tu­neet jäsenet kai­pa­si­vat seu­ra­to­ve­rei­ta ja jut­tu­seu­raa –  "Jump­paa ei jätetä väliin kuin pakon edessä"

09.11.2020 06:00
Tilaajille
Oulun Pyrinnön koko kolmikko nousi mitalikorokkeelle, Ada Hautala nappasi kaksi SM-kultaa

Oulun Py­rin­nön koko kol­mik­ko nousi mi­ta­li­ko­rok­keel­le, Ada Hautala nappasi kaksi SM-kul­taa

08.11.2020 19:45
Tilaajille
Eritasonojapuut pudotti Ada Hautalan SM-hopealle – Pyrinnön voimistelija oli ennätysvauhdissa

Eri­ta­so­no­ja­puut pudotti Ada Hau­ta­lan SM-ho­peal­le – Py­rin­nön voi­mis­te­li­ja oli en­nä­tys­vauh­dis­sa

06.11.2020 20:50
Tilaajille