Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Veikko Ervasti
Veikko Ervasti ihmettelee yliopiston hinkua marketin nurkalle Raksilaan: "Viivotinarkkitehtuuri hallitsee"

Veikko Ervasti ih­met­te­lee yli­opis­ton hinkua mar­ke­tin nur­kal­le Rak­si­laan: "Vii­vo­ti­nark­ki­teh­tuu­ri hal­lit­see"

22.01.2022 09:00 24
Tilaajille
Muhiiko Oulun vihreissä sukupolvien välinen riita? Osa vastustaa Veikko Ervastin ehdokkuuden kieltämistä, puolueen mukaan asiaton käytös on ollut jatkuvaa

Muhiiko Oulun vih­reis­sä su­ku­pol­vien välinen riita? Osa vas­tus­taa Veikko Er­vas­tin eh­dok­kuu­den kiel­tä­mis­tä, puo­lueen mukaan asiaton käytös on ollut jat­ku­vaa

04.03.2021 19:51 32
Tilaajille
Veikko Ervasti ei kelvannut Oulun vihreille – pitkän linjan kuntavaikuttaja asettuu ehdolle sitoutumattomana vasemmistoliiton riveistä

Veikko Ervasti ei kel­van­nut Oulun vih­reil­le – pitkän linjan kun­ta­vai­kut­ta­ja asettuu ehdolle si­tou­tu­mat­to­ma­na va­sem­mis­to­lii­ton ri­veis­tä

02.03.2021 20:08 30
Vihreiden torjuma Veikko Ervasti harkitsee toisen puolueen ehdokkuutta, kokee saaneensa epäoikeudenmukaista kohtelua – puolueen näkemys asiasta hyvin erilainen

Vih­rei­den torjuma Veikko Ervasti har­kit­see toisen puo­lueen eh­dok­kuut­ta, kokee saa­neen­sa epä­oi­keu­den­mu­kais­ta koh­te­lua – puo­lueen näkemys asiasta hyvin eri­lai­nen

19.02.2021 13:10 22
Tilaajille