Hoitopalvelut: Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taan­otol­la

Rikokset: Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la

Kauppahalli: Jou­lun­ai­ka avat­tiin Oulun kaup­pa­hal­lis­sa kol­mi­päi­väi­sel­lä ta­pah­tu­mal­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Uhkaus
Oulun kes­kus­tassa sijaitsevaan vi­ras­to­ta­loon tehtiin uhkaus viikko sitten, syy ja tekijä jäävät vielä mys­tee­rik­si – ­Po­lii­si: Tämän vuoksi hil­jai­suus voi olla tur­val­li­sin stra­te­gia

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vaan vi­ras­to­ta­loon tehtiin uhkaus viikko sitten, syy ja tekijä jäävät vielä mys­tee­rik­si – ­Po­lii­si: Tämän vuoksi hil­jai­suus voi olla tur­val­li­sin stra­te­gia

24.08.2023 13:29 2
Tilaajille
Poliisi: Henkilöä uhattiin aseella maastossa Rovaniemen ulkopuolelle, partiot ottivat uhkaajan kiinni

Po­lii­si: Hen­ki­löä uhat­tiin aseella maas­tos­sa Ro­va­nie­men ul­ko­puo­lel­le, partiot ottivat uh­kaa­jan kiinni

13.10.2022 15:27
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Vantaan kansliaan kohdistunut vakava uhka, liittyy käsiteltävään katujengijuttuun

Itä-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keu­den Vantaan kans­liaan koh­dis­tu­nut vakava uhka, liittyy kä­si­tel­tä­vään ka­tu­jen­gi­jut­tuun

13.10.2022 15:41
Poliisi kertoo siihen kohdistuneen uhan lieventyneen, varautumista kevennetään – Poliisista ei edelleenkään avata, mistä oli kyse

Poliisi kertoo siihen koh­dis­tu­neen uhan lie­ven­ty­neen, va­rau­tu­mis­ta ke­ven­ne­tään – Po­lii­sis­ta ei edel­leen­kään avata, mistä oli kyse

15.02.2022 12:44 13
Tilaajille
Puhemies Anu Vehviläisen mukaan kansanedustaja Ano Turtiaisen "uhkauksenomainen" tviitti puidaan eduskunnassa

Pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­sen mukaan kan­san­edus­ta­ja Ano Tur­tiai­sen "uh­kauk­se­no­mai­nen" tviitti puidaan edus­kun­nas­sa

03.04.2021 16:08 8
"Täytyy varmaan lähteä metsästämään tätä ämmää" – Sisäministeri Ohisaloa netissä uhannut mies on fantasioinut toistuvasti kirjoituksissaan viranomaisväkivallasta

"Täytyy varmaan lähteä met­säs­tä­mään tätä ämmää" – Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­loa netissä uhannut mies on fan­ta­sioi­nut tois­tu­vas­ti kir­joi­tuk­sis­saan vi­ran­omais­vä­ki­val­las­ta

17.11.2020 11:46 3