Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Suomi 100 vuotta
Valotaideteos paljastettiin Oulussa Hallituskadulla – teoksen sisältö vaihtelee muun muassa vuodenaikojen mukaan

Va­lo­tai­de­teos pal­jas­tet­tiin Oulussa Hal­li­tus­ka­dul­la – teoksen sisältö vaih­te­lee muun muassa vuo­de­nai­ko­jen mukaan

07.12.2017 21:01 41
Ajankulkue Oulussa
Lukijalta

Ajan­kul­kue Oulussa

06.12.2017 17:03 2
Valtava väkimäärä seurasi Oulun keskustassa Ajankulkue-tapahtumaa, katso kuvagalleria

Valtava vä­ki­mää­rä seurasi Oulun kes­kus­tas­sa Ajan­kul­kue-ta­pah­tu­maa, katso ku­va­gal­le­ria

06.12.2017 16:51 61
Kolme pohjoissuomalaista kertoo: Mikä on Suomen historian merkittävin käänne?

Kolme poh­jois­suo­ma­lais­ta kertoo: Mikä on Suomen his­to­rian mer­kit­tä­vin käänne?

06.12.2017 15:31 19
Kylmän sodan aikaa Kuusamossa: Päällikkö soitti Antti Leivolle venäläisloikkareista – "Meistä tuli ystävät"

Kylmän sodan aikaa Kuu­sa­mos­sa: Pääl­lik­kö soitti Antti Lei­vol­le ve­nä­läis­loik­ka­reis­ta – "Meistä tuli ys­tä­vät"

06.12.2017 10:49 1
Iina Tuomela, 22, asettuu itsenäisyyspäivänä kunniavartioon Intiön hautausmaalle samanikäisen Aino Keräsen sankarihaudalle

Iina Tuo­me­la, 22, asettuu it­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­nia­var­tioon Intiön hau­taus­maal­le sa­ma­ni­käi­sen Aino Keräsen san­ka­ri­hau­dal­le

06.12.2017 09:05 33
Oulun poliisi onnittelee Suomea: Petrus Schroderus kajauttaa Finlandian Koitelissa

Oulun poliisi on­nit­te­lee Suomea: Petrus Schro­de­rus ka­jaut­taa Fin­lan­dian Koi­te­lis­sa

05.12.2017 21:27 103

It­se­näi­syys­juh­la alkoi, sata lippua nousi salkoon – "E­lä­köön, elä­köön, elä­köön!"

05.12.2017 20:24 7
Itsenäisyyspäivän juhlinnan virallinen avaus

It­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­nan vi­ral­li­nen avaus

05.12.2017 20:06
"Eri maa, samat juhlat" – myös ulkosuomalaiset katsovat itsenäisyyspäivänä Linnan juhlia

"Eri maa, samat juhlat" – myös ul­ko­suo­ma­lai­set kat­so­vat it­se­näi­syys­päi­vä­nä Linnan juhlia

05.12.2017 18:00 3

Sata va­lais­tua lippua nousi salkoon – ar­viol­ta yli 20  000 ihmistä seurasi 100-vuo­tis­juh­lan avausta

05.12.2017 17:08 1
Ouluhallin Suomi 100 -juhlaa katsoi televisiosta miljoonayleisö

Ou­lu­hal­lin Suomi 100 -juhlaa katsoi te­le­vi­sios­ta mil­joo­na­ylei­sö

05.12.2017 12:56 15
Ketä suurta suomalaista muistutat? Ota selvää Kalevan testillä!

Ketä suurta suo­ma­lais­ta muis­tu­tat? Ota selvää Kalevan tes­til­lä!

04.12.2017 11:23 43
Itsenäisyysjulistuksen juhlallisuudet alkamassa - senaattoreiden sukulaisille harvinainen bussikyyti

It­se­näi­syys­ju­lis­tuk­sen juh­lal­li­suu­det al­ka­mas­sa - se­naat­to­rei­den su­ku­lai­sil­le har­vi­nai­nen bus­si­kyy­ti

04.12.2017 10:24
Saanatunturi hehkuu sinivalkoisena valtionrajojen yli - katso video!

Saa­na­tun­tu­ri hehkuu si­ni­val­koi­se­na val­tion­ra­jo­jen yli - katso video!

04.12.2017 01:35 33
Paleface kiittää juhlan tekijöitä: "Todella säväyttävä, hämmästyttävän hieno juhla"

Pa­le­fa­ce kiittää juhlan te­ki­jöi­tä: "To­del­la sä­väyt­tä­vä, häm­mäs­tyt­tä­vän hieno juhla"

03.12.2017 08:22 7