Raksilan alueen kehittäminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Raksila tar­vit­see?

10.06.2021 01:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tu­le­vai­suu­den me­nes­tys rat­kais­taan tänään

25.05.2021 03:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Rak­si­laan uusia työ­paik­ko­ja

16.01.2021 04:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ke­hi­te­tään Rak­si­laa in­no­va­tii­vi­sel­la asen­teel­la

23.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Rak­si­lan seudun ke­hit­tä­mi­nen karkasi taas ainakin vuoden kauem­mas

15.10.2020 05:30 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kuohuva väit­te­ly pel­käs­tään yli­opis­ton kam­pus­ra­ken­nuk­ses­ta on vain pieni palanen koko Rak­si­lan ja Oulun kes­kus­tan elin­voi­man ke­hit­tä­mi­ses­sä

25.09.2020 06:45 51
Tilaajille