Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

puolustusvoimat
Puolustusvoimien laillisuusvalvonta valmistui – kertausharjoitukset ja edustustilaisuudet pidettävä tiukasti erillään ja niitä koskevia ohjeita on noudatettava

Puo­lus­tus­voi­mien lail­li­suus­val­von­ta val­mis­tui – ker­taus­har­joi­tuk­set ja edus­tus­ti­lai­suu­det pi­det­tä­vä tiu­kas­ti eril­lään ja niitä kos­ke­via ohjeita on nou­da­tet­ta­va

22.12.2020 13:50
Eversti Manu Tuomisesta tulee Kainuun prikaatin uusi komentaja

Eversti Manu Tuo­mi­ses­ta tulee Kainuun pri­kaa­tin uusi ko­men­ta­ja

15.12.2020 14:40
Ruotsi aikoo vahvistaa reilusti maanpuolustusta – Miljardeja lisärahaa ja asevelvollisuus laajenee

Ruotsi aikoo vah­vis­taa rei­lus­ti maan­puo­lus­tus­ta – Mil­jar­de­ja li­sä­ra­haa ja ase­vel­vol­li­suus laa­je­nee

21.10.2020 19:30 3
Tilaajille
Kainuun prikaatin komentaja Tuomo Repo siirtyy Pääesikunnan koulutuspäälliköksi

Kainuun pri­kaa­tin ko­men­ta­ja Tuomo Repo siirtyy Pää­esi­kun­nan kou­lu­tus­pääl­li­kök­si

21.08.2020 14:14