Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Eversti Manu Tuo­mi­ses­ta tulee Kainuun pri­kaa­tin uusi ko­men­ta­ja

Eversti Manu Tuominen on määrätty Kainuun prikaatin komentajaksi tammikuun alusta lähtien.

Eversti Manu Tuominen on määrätty Kainuun prikaatin komentajaksi tammikuun alusta lähtien.

Tuominen on palvellut apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla vuodesta 2017.

Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen puolustusasiamiehenä Tukholmassa, puolustusministerin sotilasneuvonantajana Puolustusministeriössä, NORDEFCO yhteistyötoimiston päällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, Suomen kriisinhallintajoukon komentajana Afganistanissa, suunnittelu-upseerina EUBG Lontoossa sekä pataljoonakomentajana Uudenmaan prikaatissa.

Tuominen ylennettiin everstiksi vuonna 2013.

Nykyinen Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Tuomo Repo on määrätty Pääesikunnan koulutuspäälliköksi ensi vuoden alusta lähtien.