Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Porvoon ammuskelu
Poliiseja tulittaneet ruotsalaisveljekset joutuvat tänään syytettyjen penkille – Poikkeuksellisen poliiseihin kohdistuneen väkivallan motiivi on yhä arvoitus

Po­lii­se­ja tu­lit­ta­neet ruot­sa­lais­vel­jek­set jou­tu­vat tänään syy­tet­ty­jen pen­kil­le – Poik­keuk­sel­li­sen po­lii­sei­hin koh­dis­tu­neen vä­ki­val­lan motiivi on yhä ar­voi­tus

07.09.2020 06:00 3
Näin tapahtumat etenivät Porvoossa – Poliisi hetki ennen tulitusta: "Nuo kaverit ovat sen näköisiä, etten haluaisi ryhtyä painimaan heidän kanssaan"

Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Por­voos­sa – Poliisi hetki ennen tu­li­tus­ta: "Nuo kaverit ovat sen nä­köi­siä, etten ha­luai­si ryhtyä pai­ni­maan heidän kans­saan"

01.09.2020 16:11
Tilaajille
Porvoossa poliiseja kohti ampuneet veljekset pakenevat autolla Tampereella ja ampuvat poliiseja kohti

Por­voos­sa po­lii­se­ja kohti am­pu­neet vel­jek­set pa­ke­ne­vat autolla Tam­pe­reel­la ja ampuvat po­lii­se­ja kohti

01.09.2020 15:58
Tilaajille
Porvoon poliisiampumisten oikeuskäsittely alkoi – Veljekset houkuttelivat poliisit luotisateeseen Porvoossa ja onnistuivat ryöstämään virka-aseen

Porvoon po­lii­si­am­pu­mis­ten oi­keus­kä­sit­te­ly alkoi – Vel­jek­set hou­kut­te­li­vat po­lii­sit luo­ti­sa­tee­seen Por­voos­sa ja on­nis­tui­vat ryös­tä­mään vir­ka-aseen

01.09.2020 10:43 4
Syyttäjä vaatii Porvoon ampujaveljeksille rangaistusta 13 murhan yrityksestä

Syyt­tä­jä vaatii Porvoon am­pu­ja­vel­jek­sil­le ran­gais­tus­ta 13 murhan yri­tyk­ses­tä

25.08.2020 14:51
Poliisiampumisista epäiltyjen veljesten isä HS:lle ja HBL:lle: Rikosten motiivia mahdoton ymmärtää – "Olen kiittänyt suomalaista poliisia"

Po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta epäil­ty­jen vel­jes­ten isä HS:lle ja HBL:l­le: Ri­kos­ten mo­tii­via mah­do­ton ym­mär­tää – "Olen kiit­tä­nyt suo­ma­lais­ta po­lii­sia"

01.09.2019 09:06 28
Oikeus vangitsi Porvoon ammuskeluista epäillyt veljekset – epäillään kahdesta murhan yrityksestä, rikosnimikkeitä voi tulla lisää

Oikeus van­git­si Porvoon am­mus­ke­luis­ta epäil­lyt vel­jek­set – epäil­lään kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä, ri­kos­ni­mik­kei­tä voi tulla lisää

29.08.2019 15:40 1
Porvoon poliisiampumisista epäilty vanhempi veli vangittiin

Porvoon po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta epäilty van­hem­pi veli van­git­tiin

29.08.2019 15:35 1
Oikeus vangitsi toisen Porvoon poliisiammuskeluista epäillyn: Isoveljen vangitsemisistunto on määrä pitää myös iltapäivällä

Oikeus van­git­si toisen Porvoon po­lii­si­am­mus­ke­luis­ta epäil­lyn: Iso­vel­jen van­git­se­mis­is­tun­to on määrä pitää myös il­ta­päi­väl­lä

29.08.2019 13:19 3
Tämä kaikki on tiedossa Porvoon ampujista – "Vaatteet olivat aina puhtaat, vaikka luulisi, että rakennustöissä tarttuisi pölyä, maalia ja pakkelia"

Tämä kaikki on tie­dos­sa Porvoon am­pu­jis­ta – "Vaat­teet olivat aina puh­taat, vaikka luu­li­si, että ra­ken­nus­töis­sä tart­tui­si pölyä, maalia ja pak­ke­lia"

28.08.2019 22:25 8
Miksi identtisesti pukeutuneet ruotsalaisveljekset järjestivät ajojahdin Suomessa? – Kolme kiinnostavaa kysymystä Porvoon ammuskelusta

Miksi ident­ti­ses­ti pu­keu­tu­neet ruot­sa­lais­vel­jek­set jär­jes­ti­vät ajo­jah­din Suo­mes­sa? – Kolme kiin­nos­ta­vaa ky­sy­mys­tä Porvoon am­mus­ke­lus­ta

28.08.2019 15:09 24
Epäillyt poliisiampujat voivat saada yli 10 vuoden tuomion – vangitsemisoikeudenkäynti on torstaina

Epäil­lyt po­lii­si­am­pu­jat voivat saada yli 10 vuoden tuomion – van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti on tors­tai­na

28.08.2019 15:04 4
Sisäministeri Ohisalo: "Yhteiskunta, jossa viranomaisiin ei luoteta, on yhteiskunta, jossa ihmiset eivät myöskään luota toisiinsa"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: "Yh­teis­kun­ta, jossa vi­ran­omai­siin ei luo­te­ta, on yh­teis­kun­ta, jossa ihmiset eivät myös­kään luota toi­siin­sa"

28.08.2019 12:20 22
KRP vaatii Porvoon poliisiampumisista epäiltyjä miehiä vangittaviksi – molempia epäillään useista murhan yrityksistä

KRP vaatii Porvoon po­lii­si­am­pu­mi­sis­ta epäil­ty­jä miehiä van­git­ta­vik­si – mo­lem­pia epäil­lään useista murhan yri­tyk­sis­tä

28.08.2019 10:28
Kuvat: Tässä huoneessa Porvoon epäillyt poliisiampujat majoittuivat – Oven edustalla yhä sahanpurua poliisioperaation jäljiltä

Kuvat: Tässä huo­nees­sa Porvoon epäil­lyt po­lii­si­am­pu­jat ma­joit­tui­vat – Oven edus­tal­la yhä sa­han­pu­rua po­lii­si­ope­raa­tion jäl­jil­tä

27.08.2019 19:40 1
Poliisi vaatii Porvoon poliisiammuskelusta epäiltyjä vangittaviksi keskiviikkona – tutkinnanjohtaja: "nimikkeet ovat rikoslain julmimmasta päästä"

Poliisi vaatii Porvoon po­lii­si­am­mus­ke­lus­ta epäil­ty­jä van­git­ta­vik­si kes­ki­viik­ko­na – tut­kin­nan­joh­ta­ja: "ni­mik­keet ovat ri­kos­lain jul­mim­mas­ta päästä"

27.08.2019 16:43 6
Poliisi kuulee Porvoon ampumisesta epäiltyjä tänään, rikosnimikkeinä useat murhan yritykset – epäillyt ovat lehtitietojen mukaan veljeksiä

Poliisi kuulee Porvoon am­pu­mi­ses­ta epäil­ty­jä tänään, ri­kos­ni­mik­kei­nä useat murhan yri­tyk­set – epäil­lyt ovat leh­ti­tie­to­jen mukaan vel­jek­siä

27.08.2019 10:10
Porvoon epäillyt poliisiampujat ovat lehtitietojen mukaan veljeksiä – asuneet Tukholmassa ja toisella vapaaottelutaustaa

Porvoon epäil­lyt po­lii­si­am­pu­jat ovat leh­ti­tie­to­jen mukaan vel­jek­siä – asuneet Tuk­hol­mas­sa ja toi­sel­la va­paa­ot­te­lu­taus­taa

27.08.2019 09:28 7

Ana­lyy­si: Porvoon ta­pah­tu­mat nou­si­vat ot­si­koi­hin myös Ruot­sis­sa – Po­lii­sin niukka tie­do­tus­lin­ja on polt­to­ai­net­ta spe­ku­laa­tioil­le

26.08.2019 20:42 11
Tämä Porvoon poliisiampumisesta tiedetään toistaiseksi – Epäillyistä toisella on kaksoiskansalaisuus ja tehtävä liittyi omaisuusrikokseen

Tämä Porvoon po­lii­si­am­pu­mi­ses­ta tie­de­tään tois­tai­sek­si – Epäil­lyis­tä toi­sel­la on kak­sois­kan­sa­lai­suus ja tehtävä liittyi omai­suus­ri­kok­seen

26.08.2019 17:22 17