Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun poliisin Ruskonselän kampus
Senaatti-kiinteistöt ja SRV tekivät sopimuksen Oulun uuden poliisiaseman ja vankilan rakennushankkeesta

Se­naat­ti-kiin­teis­töt ja SRV tekivät so­pi­muk­sen Oulun uuden po­lii­sia­se­man ja van­ki­lan ra­ken­nus­hank­kees­ta

04.03.2022 12:34 15
Poliisihallitus, Oulun poliisilaitos ja Senaatti-kiinteistöt: Ruskonselän etuna aseman ja vankilan tiivis yhteistyö, riittävän iso tontti sekä keskustaa edullisemmat tilakustannukset

Po­lii­si­hal­li­tus, Oulun po­lii­si­lai­tos ja Se­naat­ti-kiin­teis­töt: Rus­kon­se­län etuna aseman ja van­ki­lan tiivis yh­teis­työ, riit­tä­vän iso tontti sekä kes­kus­taa edul­li­sem­mat ti­la­kus­tan­nuk­set

10.12.2021 22:25 3
Tilaajille
Joukko oululaisvaltuutettuja vastustaa poliisin muuttoa Ruskoon: "On oululaisten kannalta huono asia, jos poliisi viedään sivuun, kun kyseessä on ainakin 50 vuoden ratkaisu"

Joukko ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu­ja vas­tus­taa po­lii­sin muuttoa Rus­koon: "On ou­lu­lais­ten kan­nal­ta huono asia, jos poliisi viedään sivuun, kun ky­sees­sä on ainakin 50 vuoden rat­kai­su"

22.10.2021 14:05 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­te­kes­kuk­sen hajut eivät estä po­lii­si­ta­lon si­joit­ta­mis­ta Rus­kon­se­läl­le

30.06.2021 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen kaa­voi­tus Rus­kon­sel­kään on stra­te­gi­ses­ti epäon­nis­tu­nut

29.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uuden po­lii­si­ta­lon saa­mi­sek­si on tehty paljon töitä, kes­kus­te­lu si­jain­nis­ta on myö­häis­tä

15.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raksila olisi yli­voi­mai­nen paikka Oulun uudelle po­lii­sia­se­mal­le

15.03.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tar­vit­see uuden po­lii­si­ta­lon no­peal­la ai­ka­tau­lul­la, Rus­kon­se­län kampus tulee val­mis­tut­tuaan olemaan to­teu­tus­ta­val­taan edel­lä­kä­vi­jä

12.09.2020 07:00 4
Tilaajille