Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Oulun kuurojenkoulu
Entiselle Oulun kuurojen koululle löytyi ostaja – arvotaloon mahdollisesti asuntoja ja toimistotiloja

En­ti­sel­le Oulun kuu­ro­jen kou­lul­le löytyi ostaja – ar­vo­ta­loon mah­dol­li­ses­ti asun­to­ja ja toi­mis­to­ti­lo­ja

27.09.2022 06:00 12
Tilaajille
Kuurojen oululaislasten korvia leikattiin 1960-luvulla menettelyllä, jota nykyetiikka ei sallisi – 8-vuotias Arja Peltokorpi vietiin yllättäen leikkaukseen, joka aiheutti pysyvät vauriot: "Se oli silkkaa väkivaltaa"

Kuu­ro­jen ou­lu­lais­las­ten korvia lei­kat­tiin 1960-lu­vul­la me­net­te­lyl­lä, jota ny­ky­etiik­ka ei sallisi – 8-vuo­tias Arja Pel­to­kor­pi vietiin yl­lät­täen leik­kauk­seen, joka ai­heut­ti pysyvät vau­riot: "Se oli silkkaa vä­ki­val­taa"

03.01.2022 06:00 6
Tilaajille
Oulun kuurojenkoululle etsitään uutta käyttöä – "Toivomme löytävämme ostajan, jolla on edellytykset pitää kohde elävänä osana historiallista kaupunkikuvaa"

Oulun kuu­ro­jen­kou­lul­le et­si­tään uutta käyttöä – "Toi­vom­me löy­tä­väm­me os­ta­jan, jolla on edel­ly­tyk­set pitää kohde elävänä osana his­to­rial­lis­ta kau­pun­ki­ku­vaa"

31.05.2021 07:00 5
Tilaajille