Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Val­tiol­ta yli mil­joo­na euroa hank­keil­le, joilla edis­te­tään il­mas­to­työ­tä ja kier­to­ta­lout­ta kun­nis­sa – Poh­joi­ses­ta mukana Oulu ja Ka­la­jo­ki

Oulussa halutaan hyödyntää erilaisia hukkamateriaaleja, Kalajoella autetaan kotitalouksia irtautumaan öljystä.

Ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä 1,3 miljoonaa euroa avustusta hankkeille, joilla edistetään ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa.

– Kunnissa ja alueilla tehdään ensiarvoisen tärkeää työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Rahoituksen avulla lähtee liikkeelle eri puolilla Suomea hankkeita, jotka tekevät kunnista vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja luonnonvarojen ylikulutuksesta, sanoo tuore ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ministeriön tiedotteessa.

Oulussa avustusta sai Oulun kaupungin hanke, jolla pyritään koordinoimaan kaupungin toiminnoissa syntyviä materiaali- ja massavirtoja.

– Esimerkiksi vanhan rakennuskannan purkamisessa syntyvä betoni ja tiili sekä maarakentamisessa syntyvät ylijäämämaat ovat merkittäviä kaupungin toiminnasta syntyviä virtoja. Oulussa täydennysrakentaminen on vilkasta ja sen seurauksena vanhaa huonokuntoista rakennuskantaa joudutaan purkamaan, kertoo Oulun kaupungin ympäristöasiantuntija Satu Pietola. 

– Purkubetoni ja -tiili pitäisi saada hyödynnettyä purkukohteen läheisyydessä neitseellisiä luonnonvaroja säästäen. Myös aiemmin huomiotta jääneet sivuvirrat, kuten katu- ja reunakivet tai kaupungin omistama irtaimisto, halutaan nyt tunnistaa, Pietola jatkaa.

Hankkeessa aiotaan kokeilla digitaalisia työkaluja massa- ja materiaalivirtojen halinnassa. Lisäksi aiotaan käynnistää alueellinen yhteistyö naapurikuntien ja keskeisimpien yhteistyötahojen kanssa. Myös lukioiden kanssa aiotaan tehdä yhteistyötä.

Toinen pohjoispohjalainen avustuksen saaja on Kalajoen Lämpö Oy. Hankkeessa halutaan tavoittaa Kalajoen kaupungin alueella olevan yksityiset öljylämmitteiset kotitaloudet ja auttaa niitä irtautumaan öljystä.

Lisäksi hankkeella halutaan vaikuttaa maatilojen tilusjärjestelyihin, jotta kuljetuksen päästöjä voitaisiin vähentää. Myös paikallista energiayrittäjyyttä ja aurinkoenergian käyttöönottoa aiotaan edistää.