Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Nykytanssi

Fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­nen johtaja on paljon var­ti­ja­na – Alpo Aal­to­kos­ki odottaa Py­hä­jär­ven kau­pun­gil­ta pi­dem­pää so­pi­mus­ta avus­tuk­sis­ta

26.07.2021 11:40
Tilaajille

"Sama hullu palo ja rakkaus tans­siin" – Täy­den­kuun Tans­sien 30-vuo­tis­juh­la­kat­taus on iso ja nimekäs

16.07.2021 15:00
Tilaajille

Tal­vi­kai­hoa ja lu­mi­su­rua il­mas­ton­muu­tok­sen kes­kel­lä – "Tans­si­teok­sen te­ke­mi­nen on yh­den­lais­ta ak­ti­vis­mia", Ka­ta­rii­na ja Jared van Earle Oulusta sanovat

22.04.2021 18:00
Tilaajille