Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Mun Oulu
Kuntamedioita on syytä arvioida kriittisesti
Pääkirjoitus

Kun­ta­me­dioi­ta on syytä ar­vioi­da kriit­ti­ses­ti

25.08.2022 20:00 20
Tilaajille
Mun Oulun lakkauttaminen oli yhdestä äänestä kiinni – Päätoimittajan mielestä julkaisu rikastaa kaupungin viestintää, Uutismedian liitto näkee sen mahdollisena kilpailuna

Mun Oulun lak­kaut­ta­mi­nen oli yhdestä äänestä kiinni – Pää­toi­mit­ta­jan mie­les­tä jul­kai­su ri­kas­taa kau­pun­gin vies­tin­tää, Uu­tis­me­dian liitto näkee sen mah­dol­li­se­na kil­pai­lu­na

24.08.2022 06:00 77
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuutettu Janne Heikkinen vaatii Mun Oulu-median lakkauttamista – kaupunginhallitus puolustaa julkaisua

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Janne Heik­ki­nen vaatii Mun Ou­lu-me­dian lak­kaut­ta­mis­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus puo­lus­taa jul­kai­sua

22.08.2022 06:00 75
Tilaajille
Katutaiteilija Lasse Rimpilä maalasi keskustaan Oulun kulttuurikattauksen inspiroiman väripläjäyksen – kaupungin projektissa hyödynnetään keskustan pintoja

Ka­tu­tai­tei­li­ja Lasse Rimpilä maalasi kes­kus­taan Oulun kult­tuu­ri­kat­tauk­sen ins­pi­roi­man vä­rip­lä­jäyk­sen – kau­pun­gin pro­jek­tis­sa hyö­dyn­ne­tään kes­kus­tan pintoja

01.07.2021 16:53 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Oulun kau­pun­gin yh­teis­työ­kump­pa­ni­yri­tyk­set ovat va­li­koi­tu­neet?

24.02.2021 08:00 3
Tilaajille
Vassuskan Maire Laukkasen luona puretaan sydäntä ja ihastellaan Oulun murretta
Mainos Mun Oulu

Vas­sus­kan Maire Lauk­ka­sen luona pu­re­taan sydäntä ja ihas­tel­laan Oulun mur­ret­ta

17.02.2021 06:00
Professori: Oulun kaupungin verkkomedia Mun Oulu näyttää journalismilta, mutta ei ole sitä – Oulun viestinnälle tehdään nyt jopa 50 000 euroa maksavaa studiota

Pro­fes­so­ri: Oulun kau­pun­gin verk­ko­me­dia Mun Oulu näyttää jour­na­lis­mil­ta, mutta ei ole sitä – Oulun vies­tin­näl­le tehdään nyt jopa 50 000 euroa mak­sa­vaa stu­dio­ta

14.02.2021 06:00 80
Tilaajille
Rädyn kiekkoveljekset: ”Oulusta tulee kovia treenaajia. Täällä tehdään asiat viimeisen päälle.”
Mainos Mun Oulu

Rädyn kiek­ko­vel­jek­set: ”Ou­lus­ta tulee kovia tree­naa­jia. Täällä tehdään asiat vii­mei­sen pääl­le.”

10.02.2021 06:00