Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Meta
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

12.03.2023 17:21 4
Tilaajille
Meta kehittelee mahdollista kilpailijaa Twitterille – "Tekstipäivitysten jakamiseen tarkoitettu itsenäinen ja hajautettu verkosto"

Meta ke­hit­te­lee mah­dol­lis­ta kil­pai­li­jaa Twit­te­ril­le – "Teks­ti­päi­vi­tys­ten ja­ka­mi­seen tar­koi­tet­tu it­se­näi­nen ja ha­jau­tet­tu ver­kos­to"

10.03.2023 20:10 1
Facebookin emoyhtiö Meta irtisanoo 11 000 ihmistä – Mark Zuckerberg pahoittelee henkilökohtaisesti

Fa­ce­boo­kin emo­yh­tiö Meta ir­ti­sa­noo 11 000 ihmistä – Mark Zuc­ker­berg pa­hoit­te­lee hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti

09.11.2022 13:55 3
Ongelmissa olevan Facebookin emoyhtiön kerrotaan aloittavan pian isot irtisanomiset

On­gel­mis­sa olevan Fa­ce­boo­kin emo­yh­tiön ker­ro­taan aloit­ta­van pian isot ir­ti­sa­no­mi­set

07.11.2022 09:35 2