Mainos

Jous­ta­viin mo­ni­muo­to-opin­toi­hin voivat ha­keu­tua kai­ken­ikäi­set – eivät vain työs­sä­käy­vät ai­kui­set, kuten luul­laan

Useita opiskelutapoja yhdistelevät monimuoto-opinnot kasvattavat yhä enemmän ja enemmän suosiotaan korkeakouluissa. Monimuoto-opintoja markkinoidaan tavallisesti aikuisopiskelijoille työn ohessa suoritettaviksi. Siksi monille voi tulla yllätyksenä, että monimuoto-opinnot sopivat kaikille – iästä ja työssäolosta riippumatta.

-

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa perinteisen päiväopiskelun lisäksi nykyään lähes kaikissa koulutuksissaan mahdollisuutta suorittaa opinnot monimuoto-opintoina. Monimuotototeutuksessa yhdistellään kolmea eri opiskelutapaa: opiskelua kampuksella ja oppimisympäristöissä, verkko-opintoja sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Eri opiskelutapojen painotukset vaihtelevat opiskelijan valintojen sekä koulutusten erityispiirteiden ja vaatimusten mukaan.

Eri opiskelutapoja yhdistelevät monimuoto-opinnot mielletään tyypillisesti aikuisopiskelijoille suunnatuiksi. Ne sopivat kuitenkin hyvin jokaiselle, joka kaipaa opintoihinsa joustavuutta elämäntilanteensa vuoksi. Syitä monimuoto-opintoihin hakeutumiselle voi olla esimerkiksi asuminen toisella paikkakunnalla, perheen perustaminen tai työssäkäynti. Lapin ammattikorkeakoulu toivoisi, että myös nuoret huomaisivat monimuoto-opintojen mahdollisuudet.

– Ihmisillä istuu aika sitkeässä ajatus, että monimuoto-opinnot olisi tarkoitettu vain pitkään työelämässä olleille, jotka haluavat työn ohessa päivittää osaamistaan. Monimuoto-opinnot sopivat kuitenkin kaikille, jotka kaipaavat enemmän valinnan mahdollisuuksia opiskelutapojen ja -paikan suhteen, Lapin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Anu Pruikkonen kertoo.

Hakukelpoisuuden kannalta monimuoto-opiskelu ei siis edellytä opiskelijalta sen enempää kuin muutkaan korkeakouluopinnot – 2. asteen tutkinto riittää. Pruikkonen kuitenkin muistuttaa, että monimuoto-opiskelu vaatii itsenäistä otetta:

– Monimuoto-opinnoissa korostuvat taidot työskennellä itsenäisesti ja suunnitelmallisesti sekä oman ajankäytön hallinta. Lisäksi opiskelijalta on löydyttävä valmiutta työskennellä vaihtelevissa pienryhmissä.

Monimuoto-opinnot ovat yhdistelemä verkko-opintoja, opiskelua kampuksella sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista esimerkiksi harjoitteluiden ja erilaisten projektien muodossa.
Monimuoto-opinnot ovat yhdistelemä verkko-opintoja, opiskelua kampuksella sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista esimerkiksi harjoitteluiden ja erilaisten projektien muodossa.

Kevään myötä uusia koulutuksia

Alkanut kevät on tuonut tullessaan uusia tuulia Lapin ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan. Tammikuussa starttasi syksyn yhteishaussa mukana ollut, kokonaan verkossa suoritettava sosionomin koulutus. Maaliskuussa alkaa kevään yhteishaku, jossa verkko-opintoina suoritettavista koulutuksista on tarjolla liiketalouden ja tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmat sekä uutena lisäyksenä insinööritutkintoon tähtäävä tieto- ja viestintätekniikan koulutus. Kevään yhteishakuun saadaan Lapin ammattikorkeakoululta mukaan myös täysin uusi tutkinto-ohjelma, monimuoto-opintoina toteutettava rakennusmestarikoulutus.

– Rakennusmestarin tutkinto on tuotu koulutustarjontaan mukaan palvelemaan työelämän tarpeita, sillä tällaisesta osaamisesta on todettu olevan pulaa. On myös työnantajan etu, jos työntekijä voi päivittää osaamistaan joustavasti ja samalla kiinnittää opinnot organisaation toimintojen kehittämiseen. Työnantajan on helpompi organisoidakin työntekijän irrottautuminen opintoihin, kun opinnot voidaan joustavasti sovittaa työvuoroihin ilman, että ne vaativat pitkiä poissaoloja, Pruikkonen toteaa.


Yhteishaku suomenkielisiin AMK- ja YAMK-koulutuksiin alkaa 17.3. ja päättyy 31.3.2021.

Haku tapahtuu valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa ja kaikki haussa olevat koulutukset löytyvät Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Lisätietoja: www.lapinamk.fi/yhteishaku

Hakuportaali: www.opintopolku.fi