Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Kuntavaalit 2017

Kalervo Ukkola nousi val­tuus­toon tar­kas­tus­las­ken­nan jälkeen

13.04.2017 10:03 6

Soini vaa­li­tap­pios­ta: PS:n mies­ää­nes­tä­jät nuk­kui­vat sankoin joukoin

12.04.2017 08:54 6

Kors­nä­sis­sä rkp nousi yk­sin­val­tiaak­si, ruot­sin­kie­li­sil­le haetaan vas­ta­voi­maa yh­teen­liit­ty­mis­tä

11.04.2017 17:39

Ka­la­joen ään­ten­las­ken­nas­sa in­hi­mil­li­nen virhe – ­kes­kus­tan eh­dok­kaan ääniä mer­kit­tiin ko­koo­mus­lai­sel­le

11.04.2017 17:16 16

Risikko suo­si­tuin, Tii­li­kai­nen pe­rän­pi­tä­jä – mi­nis­te­rit mit­ta­si­vat ko­ti­kan­na­tuk­sen kun­ta­vaa­leis­sa

11.04.2017 13:07 2
Aku Ankka ja Donald Trump saivat äänet myös Oulussa

Aku Ankka ja Donald Trump saivat äänet myös Oulussa

11.04.2017 06:00 21

Ka­jaa­nis­sa Suomen al­hai­sin ää­nes­tys­pro­sent­ti – katso, missä ää­nes­tet­tiin vilk­kaim­min ja missä lais­kim­min

10.04.2017 20:58 4

Kau­pun­ki­puo­lueet me­nes­tyi­vät etelän kau­pun­geis­sa

10.04.2017 17:41 1

"Ää­nes­tys­pai­kan jäinen pihakin hie­koi­tet­tiin" – kun­ta­vaa­lit saivat kii­tos­ta kan­sain­vä­li­sil­tä vaa­li­tark­kai­li­joil­ta

10.04.2017 17:38 1

Maa­jouk­kue­ko­ri­pal­loi­li­ja sukkana sisään val­tuus­toon - myös muita ur­hei­li­joi­ta mukaan kun­ta­po­li­tiik­kaan

10.04.2017 17:37 1

Vaa­leis­sa läpi mennyt Katju Aro: Fe­mi­nis­tis­tä puo­luet­ta ää­nes­tä­neet tur­hau­tu­nei­ta ra­sis­min nousuun

10.04.2017 17:24 2

Äh­tä­ris­sä, Ina­ris­sa ja Ou­to­kum­mus­sa nais­val­tai­sim­mat val­tuus­tot

10.04.2017 17:24
Uusi valtuutettu Isohätälä: "Tärkeimpiä asioita työllisyys ja sujuva liikkuminen"

Uusi val­tuu­tet­tu Iso­hä­tä­lä: "Tär­keim­piä asioita työl­li­syys ja sujuva liik­ku­mi­nen"

10.04.2017 17:17 4

Puo­lueet ar­vioi­vat: Val­tuus­toi­hin aiempaa enemmän maa­han­muut­ta­jia

10.04.2017 16:50 1

Kuuden nollan putki pe­rus­suo­ma­lai­sil­la Kuu­sa­mos­sa - 32 jäi ilman ääntä

10.04.2017 15:59 4

Ana­lyy­si: Hal­la-aho­lai­set juh­li­vat eri puo­lil­la Suomea - pe­rus­suo­ma­lai­set muut­tu­mas­sa ra­di­kaa­lis­ti

10.04.2017 15:35 19

Orpo sai en­sim­mäi­sen vaa­li­voit­ton­sa Va­paa­vuo­ren tuella

10.04.2017 14:49 1

Ur­hei­li­joi­ta va­lit­tiin val­tuus­toi­hin ympäri maata - ko­ri­pal­loi­li­ja Ville Kau­nis­to pääsi sukkana sisään Kou­vo­las­sa

10.04.2017 14:19

Näin Oulun eri puo­lil­la ää­nes­tet­tiin – katso yk­kös­puo­lueet ää­nes­tys­alueit­tain

10.04.2017 13:56 60

Pah­ka­lan pa­ris­kun­ta Kuu­sa­mos­ta ei saanut yhtään ääntä - IS: Eivät ää­nes­tä­neet edes toi­siaan

10.04.2017 13:41 3