Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Kunta-alan lakko
Kuukausi ja vanhemmat
Sovintoehdotus kunta-alan työriitaan on tulossa tiistaina  – lakossa ollut mukana noin 80 000 kunta-alan työntekijää

So­vin­to­eh­do­tus kun­ta-alan työ­rii­taan on tulossa tiis­tai­na – lakossa ollut mukana noin 80 000 kun­ta-alan työn­te­ki­jää

06.05.2022 15:39 3
Suun terveydenhuollon vastaanottoaikoja joudutaan perumaan Oulussa lakon vuoksi

Suun ter­vey­den­huol­lon vas­taan­ot­to­ai­ko­ja jou­du­taan pe­ru­maan Oulussa lakon vuoksi

05.05.2022 15:19
Lakon ensimmäinen päivä näkyi työpaikoilla lastenhoito-ongelmina, joita ratkottiin työvuoroja järjestelemällä - Stora Ensolla ongelma ei näkynyt lainkaan

Lakon en­sim­mäi­nen päivä näkyi työ­pai­koil­la las­ten­hoi­to-on­gel­mi­na, joita rat­kot­tiin työ­vuo­ro­ja jär­jes­te­le­mäl­lä - Stora Ensolla ongelma ei näkynyt lain­kaan

04.05.2022 06:00 5
Tilaajille
Kunta-alan palkkasopu karkasi horisontin taakse, ja siksi työtaistelutoimet tuskin päättyvät nyt päällä olevaan lakkoon
Pääkirjoitus

Kun­ta-alan palk­ka­so­pu karkasi ho­ri­son­tin taakse, ja siksi työ­tais­te­lu­toi­met tuskin päät­ty­vät nyt päällä olevaan lakkoon

03.05.2022 20:00 29
Tilaajille