Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kotouttaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ko­tout­ta­mis­oh­jel­mas­ta on vaikea hah­mot­taa konk­reet­ti­sia ta­voit­tei­ta ja mit­ta­rei­ta

12.11.2021 05:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turvaa tar­vit­se­vat pys­ty­tään kyllä ko­tout­ta­maan – työ ja yrit­tä­jyys ovat par­hai­ta ko­tout­ta­jia

01.09.2021 07:00 7
Tilaajille
Kieli on kotoutumisen suurin haaste, kertovat Oulussa asuvat maahanmuuttajat – Oulun kaupunki on uudistamassa kotouttamisohjelmaansa

Kieli on ko­tou­tu­mi­sen suurin haaste, ker­to­vat Oulussa asuvat maa­han­muut­ta­jat – Oulun kau­pun­ki on uu­dis­ta­mas­sa ko­tout­ta­mis­oh­jel­maan­sa

14.03.2021 06:00 15
Tilaajille
Puheenaihe: Tuleeko kunnan rahoittaa maahanmuuttoa? Jenna Simula: "Oulun ei tulisi harjoittaa lainkaan humanitaarista maahanmuuttoa"

Pu­hee­nai­he: Tuleeko kunnan ra­hoit­taa maa­han­muut­toa? Jenna Simula: "Oulun ei tulisi har­joit­taa lain­kaan hu­ma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa"

29.11.2020 08:00 25
Tilaajille
Oulussakin toteutetun kotouttamiskokeilun alustavat tulokset lupaavia – TEM: Yli puolet kokeiluun osallistuneista maahanmuuttajista työllistyi

Ou­lus­sa­kin to­teu­te­tun ko­tout­ta­mis­ko­kei­lun alus­ta­vat tu­lok­set lu­paa­via – TEM: Yli puolet ko­kei­luun osal­lis­tu­neis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta työl­lis­tyi

20.10.2020 11:16