Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kotka
Poliisi nappasi toistuvasti kiinni oulunsalolaiset sisarukset epäsiveellisestä elämästä, nivalalaislähtöinen Alma myi seksiä 30 markalla – Silja Koivisto selvitti isoisotätinsä salaisuuden

Poliisi nappasi tois­tu­vas­ti kiinni ou­lun­sa­lo­lai­set si­sa­ruk­set epä­si­veel­li­ses­tä elä­mäs­tä, ni­va­la­lais­läh­töi­nen Alma myi seksiä 30 mar­kal­la – ­Sil­ja Koi­vis­to sel­vit­ti iso­iso­tä­tin­sä sa­lai­suu­den

09.11.2022 14:28 5
Tilaajille
Majakkalaiva Kemi sai uuden elämän Kotkassa – Ajoksen sataman työjuhta on ainoa museoon pelastettu majakka-alus

Ma­jak­ka­lai­va Kemi sai uuden elämän Kot­kas­sa – Ajoksen sataman työ­juh­ta on ainoa museoon pe­las­tet­tu ma­jak­ka-alus

30.07.2022 06:30
Tilaajille
Toimittaja raportoi suoraan mursun tiistaina löytämältä lepopihalta: "Köllöttelee siellä ja ilmeisesti kuorsaa"

Toi­mit­ta­ja ra­por­toi suoraan mursun tiis­tai­na löy­tä­mäl­tä le­po­pi­hal­ta: "Köl­löt­te­lee siellä ja il­mei­ses­ti kuor­saa"

19.07.2022 15:22
Yle: Haminan mursu on nyt rekan kyydissä ja matkalla Korkeasaareen – nukutus onnistui

Yle: Haminan mursu on nyt rekan kyy­dis­sä ja mat­kal­la Kor­kea­saa­reen – nukutus on­nis­tui

19.07.2022 22:44 30
Kalastaja-Antero kertoo, kuinka kohumursu pelastettiin rysästä

Ka­las­ta­ja-An­te­ro kertoo, kuinka ko­hu­mur­su pe­las­tet­tiin rysästä

18.07.2022 15:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei Leniniä kel­la­riin – Kotkan puisto on ai­ka­kau­ten­sa tuote

14.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Vaikuttamisen moniottelijasta löytyy myös jätkämäisyyttä

Vai­kut­ta­mi­sen mo­ni­ot­te­li­jas­ta löytyy myös jät­kä­mäi­syyt­tä

30.08.2021 07:00
Näin kannabiksen kasvattajat päätyivät pohjoiseen pikkukylään Posiolle – "Sähköt katkeilivat ja valot välkkyivät, kun sähköä vedettiin välistä"

Näin kan­na­bik­sen kas­vat­ta­jat pää­tyi­vät poh­joi­seen pik­ku­ky­lään Po­siol­le – "Sähköt kat­kei­li­vat ja valot välk­kyi­vät, kun sähköä ve­det­tiin vä­lis­tä"

27.02.2021 16:55 10
Tilaajille
Poliisi paljasti: Posiolla ja Kotkassa tuotettu miljoonilla euroilla marihuanaa: ”Oletettavasti on haluttu mahdollisimman syrjäinen kasvatuspaikka”

Poliisi pal­jas­ti: Po­siol­la ja Kot­kas­sa tuo­tet­tu mil­joo­nil­la eu­roil­la ma­ri­hua­naa: ”O­le­tet­ta­vas­ti on haluttu mah­dol­li­sim­man syr­jäi­nen kas­va­tus­paik­ka”

26.02.2021 16:47 11
Tilaajille
Näin alaikäiset turvapaikanhakijat otetaan vastaan – MTV Uutiset vieraili Kotkan hybridiyksikössä

Näin ala­ikäi­set tur­va­pai­kan­ha­ki­jat otetaan vastaan – MTV Uutiset vie­rai­li Kotkan hyb­ri­di­yk­si­kös­sä

07.07.2020 13:44