Kotimainen elokuva
Elokuva-ala vuoroin vieraissa – Suomalainen elokuvateollisuus vain jatkaa kansainvälistymistään
Kolumni Tero Vainio

Elo­ku­va-ala vuoroin vie­rais­sa – Suo­ma­lai­nen elo­ku­va­teol­li­suus vain jatkaa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tään

13.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Suomalaisia elokuvia tehdään nyt kaikkialla muualla kuin Suomessa, ja erityisen moni kuvausryhmä suuntaa Viroon – mutta virolaisia elokuvia kuvataan myös Lapissa

Suo­ma­lai­sia elo­ku­via tehdään nyt kaik­kial­la muualla kuin Suo­mes­sa, ja eri­tyi­sen moni ku­vaus­ryh­mä suuntaa Viroon – mutta vi­ro­lai­sia elo­ku­via ku­va­taan myös Lapissa

01.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kirjoitti synkkiä tarinoita pakolaisuudestaan, kunnes palasi lapsuudenmuistoihinsa ja löysi hyvän ihmisissä

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kir­joit­ti synkkiä ta­ri­noi­ta pa­ko­lai­suu­des­taan, kunnes palasi lap­suu­den­muis­toi­hin­sa ja löysi hyvän ih­mi­sis­sä

15.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Leffavieras: Taide kulkee tarinan mukana Tove Janssonista kertovassa elokuvassa : "Jansson on taas ollut jonkinlaisessa nosteessa – tai en tiedä, onko hän koskaan pois muodista ollutkaan"

Lef­fa­vie­ras: Taide kulkee tarinan mukana Tove Jans­so­nis­ta ker­to­vas­sa elo­ku­vas­sa : "Jans­son on taas ollut jon­kin­lai­ses­sa nos­tees­sa – tai en tiedä, onko hän koskaan pois muo­dis­ta ol­lut­kaan"

09.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Arvio: Uutuuselokuva Nimby esittelee suvaitsemattomuutta monelta kantilta – elokuva ei turhia jaarittele, vaan menee suoraan asiaan

Arvio: Uu­tuus­elo­ku­va Nimby esit­te­lee su­vait­se­mat­to­muut­ta monelta kan­til­ta – elokuva ei turhia jaa­rit­te­le, vaan menee suoraan asiaan

08.10.2020 18:30 0
Tilaajille
Arvio: Jenni Toivoniemen esikoisohjaus Seurapeli on tutkielma venytetystä nuoruudesta: "35-vuotiaana kaikki voi tuntua samalta kuin 25-vuotiaana, mutta onko niin sittenkään?"

Arvio: Jenni Toi­vo­nie­men esi­kois­oh­jaus Seu­ra­pe­li on tut­kiel­ma ve­ny­te­tys­tä nuo­ruu­des­ta: "35-vuo­tiaa­na kaikki voi tuntua samalta kuin 25-vuo­tiaa­na, mutta onko niin sit­ten­kään?"

21.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Kun sukutaustasta löytyvät muun muassa Jussi Parviainen, Ritva Valkama ja Tauno Palo, oli luonnollista, että Emmi Parviaisesta tuli näyttelijä

Kun su­ku­taus­tas­ta löy­ty­vät muun muassa Jussi Par­viai­nen, Ritva Valkama ja Tauno Palo, oli luon­nol­lis­ta, että Emmi Par­viai­ses­ta tuli näyt­te­li­jä

20.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Arvio: Kesän lapsia, kesän nuoria – rippileirielokuva on vastateesi sanonnalle ”nuoruus menee hukkaan nuorilla”

Arvio: Kesän lapsia, kesän nuoria – rip­pi­lei­ri­elo­ku­va on vas­ta­tee­si sa­non­nal­le ”nuo­ruus menee hukkaan nuo­ril­la”

06.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Leffavieras: oululaiselle Ada Vesenterälle Eden toi vahvasti omat rippikouluajat mieleen – "Minusta oli hyvä, että annettiin esimerkki, että kannattaa haastaa pappia"

Lef­fa­vie­ras: ou­lu­lai­sel­le Ada Ve­sen­te­räl­le Eden toi vah­vas­ti omat rip­pi­kou­lu­ajat mieleen – "Mi­nus­ta oli hyvä, että an­net­tiin esi­merk­ki, että kan­nat­taa haastaa pappia"

05.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Ulla Heikkilän uutuuselokuva Eden sijoittuu sukupolvia lävistävään yhteiskokemukseen – rippileirille

Ulla Heik­ki­län uu­tuus­elo­ku­va Eden si­joit­tuu su­ku­pol­via lä­vis­tä­vään yh­teis­ko­ke­muk­seen – rip­pi­lei­ril­le

03.08.2020 19:00 0
Tilaajille