Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Kotimainen elokuva
Elokuva-arvio: Hauska ja liikuttava kuvaus talveen valmistautuvista hamstraajista on parasta Markku Pölöstä pitkään aikaan

Elo­ku­va-ar­vio: Hauska ja lii­kut­ta­va kuvaus talveen val­mis­tau­tu­vis­ta hamst­raa­jis­ta on parasta Markku Pölöstä pitkään aikaan

05.01.2023 13:55
Tilaajille
Sydänpeto suuntasi Ranskaan ja Sisu pääsee Yhdysvaltain markkinoille – kotimaisen elokuvan uusi tekijäpolvi ei odottele nöyränä porstuassa
Kolumni

Sy­dän­pe­to suun­ta­si Rans­kaan ja Sisu pääsee Yh­dys­val­tain mark­ki­noil­le – ko­ti­mai­sen elo­ku­van uusi te­ki­jä­pol­vi ei odot­te­le nöyränä pors­tuas­sa

06.11.2022 06:00
Tilaajille
Aino Sunin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva Sydänpeto toteutettiin Ranskassa ranskaksi, ja mukana oli monta ensikertalaista – "Tämä on vähän kuin rakkauslapsi"

Aino Sunin en­sim­mäi­nen pitkä fik­tio­elo­ku­va Sy­dän­pe­to to­teu­tet­tiin Rans­kas­sa rans­kak­si, ja mukana oli monta en­si­ker­ta­lais­ta – "Tämä on vähän kuin rak­kaus­lap­si"

04.11.2022 14:35
Tilaajille
Arvio: Kunnianhimoinen kotimainen sotadraama suomalaisista Waffen-SS-miehistä onnistuu uskottavan ajankuvan luomisessa, mutta kompastelee kieliasioissa

Arvio: Kun­nian­hi­moi­nen ko­ti­mai­nen so­ta­draa­ma suo­ma­lai­sis­ta Waf­fen-SS-mie­his­tä on­nis­tuu us­kot­ta­van ajan­ku­van luo­mi­ses­sa, mutta kom­pas­te­lee kie­li­asiois­sa

18.08.2022 16:15 1
Tilaajille
Arvio: Suomalainen laulaa joko ilosta tai surusta – dokumenttielokuva kertoo karaokekansan tunteikkaat tarinat

Arvio: Suo­ma­lai­nen laulaa joko ilosta tai surusta – do­ku­ment­ti­elo­ku­va kertoo ka­rao­ke­kan­san tun­teik­kaat tarinat

11.08.2022 16:25 1
Tilaajille
Arvio: Lempeä kaupunkilaispoika ja itsehillintänsä helposti menettävä metsänkeiju ystävystyvät kotimaisessa lastenelokuvassa

Arvio: Lempeä kau­pun­ki­lais­poi­ka ja it­se­hil­lin­tän­sä hel­pos­ti me­net­tä­vä met­sän­kei­ju ys­tä­vys­ty­vät ko­ti­mai­ses­sa las­ten­elo­ku­vas­sa

04.08.2022 15:45
Tilaajille
Arvio: Huonot naiset on musta komedia kohtaamisista – ennen kuin katsoja huomaakaan, ollaan suloisesti arvojen, ihanteiden ja kaksinaismoralismin törmäyskurssilla

Arvio: Huonot naiset on musta komedia koh­taa­mi­sis­ta – ennen kuin katsoja huo­maa­kaan, ollaan su­loi­ses­ti ar­vo­jen, ihan­tei­den ja kak­si­nais­mo­ra­lis­min tör­mäys­kurs­sil­la

24.02.2022 16:00
Tilaajille
Kotimaisen elokuvan surkea hyvä vuosi 2021: "Oma ironiansa toki on siinä, että yksikään näistä elokuvista ei kuvaa Suomea"
Kolumni

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van surkea hyvä vuosi 2021: "Oma iro­nian­sa toki on siinä, että yk­si­kään näistä elo­ku­vis­ta ei kuvaa Suomea"

01.01.2022 06:00
Tilaajille
Arvio: Yhteiskunnallisia epäkohtia sivuavan rakkaustarinan  tarina on universaali

Arvio: Yh­teis­kun­nal­li­sia epä­koh­tia si­vua­van rak­kaus­ta­ri­nan tarina on uni­ver­saa­li

11.11.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Syke-elokuvan arvattavaan käsikirjoitukseen on mahdutettu koko kirjo syntymästä kuolemaan ja kaikkeen siltä väliltä

Arvio: Sy­ke-elo­ku­van ar­vat­ta­vaan kä­si­kir­joi­tuk­seen on mah­du­tet­tu koko kirjo syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan ja kaik­keen siltä väliltä

04.11.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Kjell Westön romaaniin perustuva Rikinkeltainen taivas uppoaa realististen kirjafilmatisointien helmasyntiin: ulkokohtaiseen juonen juoksutukseen

Arvio: Kjell Westön ro­maa­niin pe­rus­tu­va Ri­kin­kel­tai­nen taivas uppoaa rea­lis­tis­ten kir­ja­fil­ma­ti­soin­tien hel­ma­syn­tiin: ul­ko­koh­tai­seen juonen juok­su­tuk­seen

04.11.2021 14:35
Tilaajille
Viisikymppistä Uuno Turhapuroa juhlitaan Oulun Elokuvakeskuksen seminaarissa lauantaina

Vii­si­kymp­pis­tä Uuno Tur­ha­pu­roa juh­li­taan Oulun Elo­ku­va­kes­kuk­sen se­mi­naa­ris­sa lauan­tai­na

29.10.2021 09:55 3
Arvio: Uuno on numero Yksi on sujuvasti kirjoitettu, runsaasti tietoa tarjoava paketti hahmosta, joka sai ensiesiintymisensä Spede-show'n televisiosketseissä 1971

Arvio: Uuno on numero Yksi on su­ju­vas­ti kir­joi­tet­tu, run­saas­ti tietoa tar­joa­va paketti hah­mos­ta, joka sai en­si­esiin­ty­mi­sen­sä Spe­de-show'n te­le­vi­sio­sket­seis­sä 1971

10.10.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Katsoja liikuttuu, huvittuu ja järkyttyy, kun MS-taudin vuoksi näkönsä menettänyt Petri Poikolainen tekee vakuuttavan roolityön

Arvio: Katsoja lii­kut­tuu, hu­vit­tuu ja jär­kyt­tyy, kun MS-tau­din vuoksi näkönsä me­net­tä­nyt Petri Poi­ko­lai­nen tekee va­kuut­ta­van roo­li­työn

09.09.2021 17:15
Tilaajille
Leffavieras: Keskiaikakomedia Peruna maistuu etenkin yrittäjille

Lef­fa­vie­ras: Kes­ki­ai­ka­ko­me­dia Peruna maistuu etenkin yrit­tä­jil­le

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Nuori innovaattori intoutuu potusta, mutta kansa on tottunut järsimään naurista – Peruna on hulvaton keskiaikakomedia

Arvio: Nuori in­no­vaat­to­ri in­tou­tuu po­tus­ta, mutta kansa on tot­tu­nut jär­si­mään nau­ris­ta – Peruna on hul­va­ton kes­ki­ai­ka­ko­me­dia

12.08.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Edeltäjiensä tavoin luokatonta menoa

Arvio: Edel­tä­jien­sä tavoin luo­ka­ton­ta menoa

29.07.2021 15:45 4
Tilaajille
Kulttuurin korona- ja katastrofivuosi taustapeilissä
Kolumni

Kult­tuu­rin korona- ja ka­tast­ro­fi­vuo­si taus­ta­pei­lis­sä

01.01.2021 20:00
Tilaajille
Elokuva-ala vuoroin vieraissa – Suomalainen elokuvateollisuus vain jatkaa kansainvälistymistään
Kolumni

Elo­ku­va-ala vuoroin vie­rais­sa – Suo­ma­lai­nen elo­ku­va­teol­li­suus vain jatkaa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tään

13.11.2020 20:00
Tilaajille
Suomalaisia elokuvia tehdään nyt kaikkialla muualla kuin Suomessa, ja erityisen moni kuvausryhmä suuntaa Viroon – mutta virolaisia elokuvia kuvataan myös Lapissa

Suo­ma­lai­sia elo­ku­via tehdään nyt kaik­kial­la muualla kuin Suo­mes­sa, ja eri­tyi­sen moni ku­vaus­ryh­mä suuntaa Viroon – mutta vi­ro­lai­sia elo­ku­via ku­va­taan myös Lapissa

01.11.2020 09:00
Tilaajille