Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Koronan torjunta
Koronamaraton on meillä pahasti kesken, eikä maaliin päästä muuten kuin rokotuskattavuutta kasvattamalla
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ma­ra­ton on meillä pahasti kesken, eikä maaliin päästä muuten kuin ro­ko­tus­kat­ta­vuut­ta kas­vat­ta­mal­la

19.10.2021 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korona ei tunne komp­ro­mis­se­ja – Me kaikki voimme tehdä osamme taudin le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si

27.11.2020 05:30
Tilaajille
Nämä Lapin lumet sulivat jo – koronaviruksen iskua pohjoisen matkailuun olisi voitu pehmentää, mutta nyt tahtoa ei löytynyt
Pääkirjoitus

Nämä Lapin lumet sulivat jo – ko­ro­na­vi­ruk­sen iskua poh­joi­sen mat­kai­luun olisi voitu peh­men­tää, mutta nyt tahtoa ei löy­ty­nyt

13.11.2020 20:00 10
Tilaajille
Liikuntakatkokin iskee terveyteen – sisäliikuntatilojen sulkemisen kynnys tulee Oulussakin pitää korkeana
Pääkirjoitus

Lii­kun­ta­kat­ko­kin iskee ter­vey­teen – si­sä­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ke­mi­sen kynnys tulee Ou­lus­sa­kin pitää kor­kea­na

28.10.2020 10:53 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronavilkusta kannattaa ottaa nyt kaikki hyöty irti – sovelluksen arvo nousee tai kaatuu sen mukaan, kuinka laajasti kansalaiset sen kännykkäänsä lataavat
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vil­kus­ta kan­nat­taa ottaa nyt kaikki hyöty irti – so­vel­luk­sen arvo nousee tai kaatuu sen mukaan, kuinka laa­jas­ti kan­sa­lai­set sen kän­nyk­kään­sä la­taa­vat

31.08.2020 20:00
Tilaajille
Länsirajalla ei ymmärretä Suomen viranomaisten poukkoilevaa tiedotusta – Karanteeni-info jätti monta asiaa auki

Län­si­ra­jal­la ei ym­mär­re­tä Suomen vi­ran­omais­ten pouk­koi­le­vaa tie­do­tus­ta – Ka­ran­tee­ni-in­fo jätti monta asiaa auki

11.08.2020 18:30 3
Tilaajille