Pohjois-Suomen matkailu
Pääkirjoitus: Pohjoinen matkailu on pelastettava – ja siinä hallitus ja viranomaiset joutuvat kiperään tasapainoiluun tartuntariskin ja työpaikkojen säilyttämisen välillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­nen mat­kai­lu on pe­las­tet­ta­va – ja siinä hal­li­tus ja vi­ran­omai­set jou­tu­vat ki­pe­rään ta­sa­pai­noi­luun tar­tun­ta­ris­kin ja työ­paik­ko­jen säi­lyt­tä­mi­sen välillä

25.08.2020 20:00 8
Tilaajille
Kokenut luontokuvaaja väittää, että revontulituristit tuodaan Lappiin ihan väärään aikaan: "He äänestävät pian jaloillaan"

Kokenut luon­to­ku­vaa­ja väit­tää, että re­von­tu­li­tu­ris­tit tuodaan Lappiin ihan väärään aikaan: "He ää­nes­tä­vät pian ja­loil­laan"

02.02.2019 09:00 0
Tilaajille
Suomeen lentänyt brittituristi Gatwickin kaaoksesta: Pidättelimme lasten kanssa hengitystä niin kauan, kunnes oli varmaa, että kone nousee ilmaan

Suomeen len­tä­nyt brit­ti­tu­ris­ti Gat­wic­kin kaaok­ses­ta: Pi­dät­te­lim­me lasten kanssa hen­gi­tys­tä niin kauan, kunnes oli varmaa, että kone nousee ilmaan

21.12.2018 13:23 3
Kysyimme, miksei oululaisia saunoja markkinoida Japanissa – missä ovat Oulun huippusaunat?

Ky­syim­me, miksei ou­lu­lai­sia saunoja mark­ki­noi­da Ja­pa­nis­sa – missä ovat Oulun huip­pu­sau­nat?

23.11.2018 11:56 9
Suomessa on ennennäkemätön hotelli-investointien buumi - maahan halutaan entistä enemmän varakkaita ulkomaisia turisteja

Suo­mes­sa on en­nen­nä­ke­mä­tön ho­tel­li-in­ves­toin­tien buumi - maahan ha­lu­taan entistä enemmän va­rak­kai­ta ul­ko­mai­sia tu­ris­te­ja

23.04.2018 00:23 11
Poroja, paksun lumen peittämiä puita ja pastellisävyjä – Instagramissa Lappi näyttää satumaalta

Poroja, paksun lumen peit­tä­miä puita ja pas­tel­li­sä­vy­jä – Ins­ta­gra­mis­sa Lappi näyttää sa­tu­maal­ta

27.01.2018 22:09 10
Rukalla joulun seudun sesonki yksi kaikkien aikojen parhaista – etelässä laskettelukausi on vasta alussa

Rukalla joulun seudun sesonki yksi kaik­kien aikojen par­hais­ta – ete­läs­sä las­ket­te­lu­kau­si on vasta alussa

13.01.2018 16:50 4
Vuoden retkikohde -äänestyksen vaihtoehdoista yli puolet sijaitsee Pohjois-Suomessa

Vuoden ret­ki­koh­de -ää­nes­tyk­sen vaih­to­eh­dois­ta yli puolet si­jait­see Poh­jois-Suo­mes­sa

12.01.2018 14:15 2
360 astetta Lapin taikaa: Joulupukki esittelee maailmalle oman kesäpaikkansa tunnelmaa - katso käänneltävät videot!

360 astetta Lapin taikaa: Jou­lu­puk­ki esit­te­lee maail­mal­le oman ke­sä­paik­kan­sa tun­nel­maa - katso kään­nel­tä­vät videot!

15.11.2017 18:36 1
Lapin lentokentille tulee jo toinen supertalvi – uusia lentoja ei enää mahdu

Lapin len­to­ken­til­le tulee jo toinen su­per­tal­vi – uusia lentoja ei enää mahdu

21.10.2017 12:26 11
Aasialaisten kielten tarve matkailussa on ajanut venäjän kielen osaamisen ohi

Aa­sia­lais­ten kielten tarve mat­kai­lus­sa on ajanut venäjän kielen osaa­mi­sen ohi

24.09.2017 05:00 15
Kesäkuussa avatussa Hossan kansallispuistossa jo yli satatuhatta kävijää

Ke­sä­kuus­sa ava­tus­sa Hossan kan­sal­lis­puis­tos­sa jo yli sa­ta­tu­hat­ta kävijää

15.09.2017 12:08 7
Venäläisturistien viisumijonoa on saatu lyhennettyä reippaasti – "Toimenpiteet ovat alkaneet purra"

Ve­nä­läis­tu­ris­tien vii­su­mi­jo­noa on saatu ly­hen­net­tyä reip­paas­ti – "Toi­men­pi­teet ovat al­ka­neet purra"

25.07.2017 14:55 1
Lapin kesämatkailussa kiivettävänä tunturin kokoinen vuori - kiinnostus herää hitaasti

Lapin ke­sä­mat­kai­lus­sa kii­vet­tä­vä­nä tun­tu­rin ko­koi­nen vuori - kiin­nos­tus herää hi­taas­ti

11.07.2017 08:15 2
Aasialaisten matkailijoiden määrä kovassa kasvussa – kiinalaiset tuovat Suomeen jo ruotsalaisia enemmän rahaa

Aa­sia­lais­ten mat­kai­li­joi­den määrä kovassa kas­vus­sa – kii­na­lai­set tuovat Suomeen jo ruot­sa­lai­sia enemmän rahaa

17.03.2017 17:28 2
Pohjoisen hiihtolomakohteet kiinnostavat - yöjunapaikat pian myyty

Poh­joi­sen hiih­to­lo­ma­koh­teet kiin­nos­ta­vat - yö­ju­na­pai­kat pian myyty

28.01.2017 12:14 1
Suomi saa yhä enemmän näkyvyyttä maailmalla – turistit suuntaavat silti naapurimaihin

Suomi saa yhä enemmän nä­ky­vyyt­tä maail­mal­la – tu­ris­tit suun­taa­vat silti naa­pu­ri­mai­hin

20.01.2017 10:00 10
Lappiin voi nousta luksushotelleja kiinalaisrahalla – turismi sai sijoittajat liikkeelle

Lappiin voi nousta luk­sus­ho­tel­le­ja kii­na­lais­ra­hal­la – turismi sai si­joit­ta­jat liik­keel­le

17.01.2017 05:00 81