Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

keräilyharrastus
Kempeleläisen Valto Salonperän kokoelmassa on pelkästään postimerkkejä yli kaksi miljoonaa – lauantaina hän myi "ylimääräisiä" harrastajien kohtaamisessa

Kem­pe­le­läi­sen Valto Sa­lon­pe­rän ko­koel­mas­sa on pel­käs­tään pos­ti­merk­ke­jä yli kaksi mil­joo­naa – lauan­tai­na hän myi "y­li­mää­räi­siä" har­ras­ta­jien koh­taa­mi­ses­sa

19.09.2021 10:05
Tilaajille
Kun 22-vuotias Julia Määttä sairastui syöpään, hänen ainoa toiveensa oli päästä Pariisin Disneylandiin – nyt 4 vuotta myöhemmin Määttä kertoo, miten Disney on saanut hänet uskomaan onnelliseen loppuun

Kun 22-vuo­tias Julia Määttä sai­ras­tui syö­pään, hänen ainoa toi­veen­sa oli päästä Pa­rii­sin Dis­ney­lan­diin – nyt 4 vuotta myö­hem­min Määttä kertoo, miten Disney on saanut hänet us­ko­maan on­nel­li­seen loppuun

25.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Palikoista pienoiskoossa ja pieteetillä – oululaisen Tuomas Kukkamaan rakentama Oulun keskusta näyttäytyy paraatikunnossa kuin kesäisenä sunnuntaiaamuna

Pa­li­kois­ta pie­nois­koos­sa ja pie­tee­til­lä – ou­lu­lai­sen Tuomas Kuk­ka­maan ra­ken­ta­ma Oulun kes­kus­ta näyt­täy­tyy pa­raa­ti­kun­nos­sa kuin ke­säi­se­nä sun­nun­tai­aa­mu­na

10.05.2021 18:00 2
Tilaajille
Mummolasta löytyy aarteita säästöpossuista soittorasioihin ja kahvipurkeista enkeleihin – keräilyharrastus tuo iloa mummon ja lapsenlasten arkeen

Mum­mo­las­ta löytyy aar­tei­ta sääs­tö­pos­suis­ta soit­to­ra­sioi­hin ja kah­vi­pur­keis­ta en­ke­lei­hin – ke­räi­ly­har­ras­tus tuo iloa mummon ja lap­sen­las­ten arkeen

27.02.2021 07:00
Tilaajille
"Tavallista hiljaisempia matkustajia" – 800 nallea matkaa taksilla Sodankylästä uuteen kotiinsa Ranualle

"Ta­val­lis­ta hil­jai­sem­pia mat­kus­ta­jia" – 800 nallea matkaa tak­sil­la So­dan­ky­läs­tä uuteen ko­tiin­sa Ra­nual­le

07.09.2020 15:00
Tilaajille