Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Käteinen raha
Käteinen on päässyt paikoin loppumaan pankkiautomaateissa Oulun seudulla – automaattiyhtiöiden johtajat eri mieltä, onko syynä paluu normaaliin vai kyberhyökkäyksiin varautuminen

Kä­tei­nen on päässyt paikoin lop­pu­maan pank­ki­au­to­maa­teis­sa Oulun seu­dul­la – au­to­maat­ti­yh­tiöi­den joh­ta­jat eri mieltä, onko syynä paluu nor­maa­liin vai ky­ber­hyök­käyk­siin va­rau­tu­mi­nen

17.05.2022 17:00 4
Tilaajille
Hailuoto saa uuden Nosto-käteisautomaatin, va. kunnanjohtaja iloitsee päätöksestä: "Hailuodon elinkeinot ja kaupankäynti tarvitsevat käteistä"

Hai­luo­to saa uuden Nos­to-kä­tei­sau­to­maa­tin, va. kun­nan­joh­ta­ja iloit­see pää­tök­ses­tä: "Hai­luo­don elin­kei­not ja kau­pan­käyn­ti tar­vit­se­vat kä­teis­tä"

06.04.2022 15:33 10
Myös pohjoisen automaateilla setelit ovat välillä loppuneet kysynnän vuoksi – "Jos yhteydet katkaistaan, ei ole muuta kotimaista kuin käteinen"

Myös poh­joi­sen au­to­maa­teil­la setelit ovat välillä lop­pu­neet ky­syn­nän vuoksi – "Jos yh­tey­det kat­kais­taan, ei ole muuta ko­ti­mais­ta kuin kä­tei­nen"

11.03.2022 14:51 14
Tilaajille
Puheenaihe: Olemmeko valmiita luopumaan käteisestä rahasta?

Pu­hee­nai­he: Olem­me­ko val­mii­ta luo­pu­maan kä­tei­ses­tä ra­has­ta?

30.05.2021 08:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­tun­nai­sel­la mat­kus­ta­jal­la mak­su­on­gel­ma Oulun bus­sis­sa

15.12.2020 05:30 5
Tilaajille
Käteisen käyttö on palannut lähes ennalleen – Lähimaksamisen suosio on noussut, ja moni vilauttaisi kassalla maksukorttia mielellään yli 50 euron ostorajan

Kä­tei­sen käyttö on pa­lan­nut lähes en­nal­leen – Lä­hi­mak­sa­mi­sen suosio on nous­sut, ja moni vi­laut­tai­si kas­sal­la mak­su­kort­tia mie­lel­lään yli 50 euron os­to­ra­jan

28.07.2020 16:58 8
Korona kiihdytti maksamisen murrosta, käteisnostoja tehty huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten

Korona kiih­dyt­ti mak­sa­mi­sen mur­ros­ta, kä­teis­nos­to­ja tehty huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin vuosi sitten

04.06.2020 19:00