Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kansakoulut
Opetustaulujen avulla Suomen kansakouluissa viritettiin lapsiin sivistystä ja valistusta vuosikymmeniä – nyt ne ovat nostalgisia ja haluttuja sisustusesineitä

Ope­tus­tau­lu­jen avulla Suomen kan­sa­kou­luis­sa vi­ri­tet­tiin lapsiin si­vis­tys­tä ja va­lis­tus­ta vuo­si­kym­me­niä – nyt ne ovat nos­tal­gi­sia ja ha­lut­tu­ja si­sus­tus­esi­nei­tä

17.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Antti Kangas muutti vanhan hirsirakennuksen täysimittaiseksi äänitysstudioksi Jäälissä – työn ohessa tehty remontti vei vuoden

Antti Kangas muutti vanhan hir­si­ra­ken­nuk­sen täy­si­mit­tai­sek­si ää­ni­tys­stu­diok­si Jää­lis­sä – työn ohessa tehty re­mont­ti vei vuoden

17.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Limingan kirkonkylän kansakoulu seudun vanhin

Vanha Kaleva: Li­min­gan kir­kon­ky­län kan­sa­kou­lu seudun vanhin

12.10.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lasten työkodin halkovajan rakentamiseen heltisi lupa

Vanha Kaleva: Lasten työ­ko­din hal­ko­va­jan ra­ken­ta­mi­seen heltisi lupa

09.03.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Koulutiluksen osto Muhoksella puhutti

Vanha Kaleva: Kou­lu­ti­luk­sen osto Mu­hok­sel­la puhutti

24.08.2020 10:00
Tilaajille