Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Vanha Kaleva: Li­min­gan kir­kon­ky­län kan­sa­kou­lu seudun vanhin

Kaleva 12.10.1921. Puoli wuosisataa toiminut kansakoulu. Limingan kirkonkylän kansakoulu on ollut toiminnassa 50 wuotta ja rakennettuna on se ollut jo 53 wuotta. Koulu on siis wanhin Oulun seudulla. Mainitun koulun johtokunta on päättänyt waatimattomasti juhlistaa 50 wuotiasta koulua. Juhla pidetään tänään, kansakoulujen isän Uno Cygnauksen syntymäpäiwänä. Se alkaa klo 1 päiwällä kirkossa ja jatkuu klo 4:.ltä kirkonkylän kansakoululla.

Näpistelystä kaswatuslaitokseen määrättiin raastuwanoikeudessa alaikäinen tyttönen sen tähden että tyttönen oli useassa paikassa kaupungilla tehnyt näpistelyjä.