Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Isännöinti Vuorma Oy
Oulussa on isännöintiyritys, jolla on poikkeuksellisen tyytyväiset asiakkaat ja isännöitsijät, mutta vaikeus löytää uusia työntekijöitä – ”Uskomme, että kun välitämme työntekijöistämme, myös he jaksavat huolehtia asiakkaistamme”
Mainos Isännöinti Vuorma Oy

Oulussa on isän­nöin­tiy­ri­tys, jolla on poik­keuk­sel­li­sen tyy­ty­väi­set asiak­kaat ja isän­nöit­si­jät, mutta vaikeus löytää uusia työn­te­ki­jöi­tä – ”Us­kom­me, että kun vä­li­täm­me työn­te­ki­jöis­täm­me, myös he jak­sa­vat huo­leh­tia asiak­kais­tam­me”

27.10.2021 06:00