Ilmanvaihto
Painovoimainen ilmanvaihto toimii kerrostalossa hyvin – asukkaiden kokemukset Kaakkurin koetaloissa ovat olleet hyviä

Pai­no­voi­mai­nen il­man­vaih­to toimii ker­ros­ta­los­sa hyvin – asuk­kai­den ko­ke­muk­set Kaak­ku­rin koe­ta­lois­sa ovat olleet hyviä

29.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Vaihteleva sää laittaa ilmanvaihtoventtiilien säleiköt koville: "Jos haluaa varmistaa, etteivät venttiilit jäädy, täytyy poistaa hyttysverkot"

Vaih­te­le­va sää laittaa il­man­vaih­to­vent­tii­lien sä­lei­köt ko­vil­le: "Jos haluaa var­mis­taa, ett­ei­vät vent­tii­lit jäädy, täytyy poistaa hyt­tys­ver­kot"

16.02.2021 16:00 6
Tilaajille
Tutkimus: Hyvä ilmahygienia laskee merkittävästi viruspitoisuuksia sisätiloissa – "Tartuttavan lähteen poistuttua tilasta viruspitoisuus laskee merkittävästi jo minuuteissa"

Tut­ki­mus: Hyvä il­ma­hy­gie­nia laskee mer­kit­tä­väs­ti vi­rus­pi­toi­suuk­sia si­sä­ti­lois­sa – "Tar­tut­ta­van lähteen pois­tut­tua tilasta vi­rus­pi­toi­suus laskee mer­kit­tä­väs­ti jo mi­nuu­teis­sa"

11.02.2021 06:36 4
Tilaajille
Kaakkurin Kiviharjun kahdessa kerrostalossa pilotoidaan painovoimaista ilmanvaihtoa, eikä perinteisiä lämmöneristeitäkään ole

Kaak­ku­rin Ki­vi­har­jun kah­des­sa ker­ros­ta­los­sa pi­lo­toi­daan pai­no­voi­mais­ta il­man­vaih­toa, eikä pe­rin­tei­siä läm­mön­eris­tei­tä­kään ole

11.01.2021 07:00
Tilaajille
Kerrostalon ilmanvaihtoventtiilejä ei pidä tukkia, vaikka kylmä puhallus ärsyttäisi – venttiilien tukkiminen voi aiheuttaa huonoa sisäilmaa ja vetoa naapurissa

Ker­ros­ta­lon il­man­vaih­to­vent­tii­le­jä ei pidä tukkia, vaikka kylmä pu­hal­lus är­syt­täi­si – vent­tii­lien tuk­ki­mi­nen voi ai­heut­taa huonoa si­sä­il­maa ja vetoa naa­pu­ris­sa

24.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Kysyimme: Meneekö ilmanvaihtolaite tuulettamalla rikki?

Ky­syim­me: Meneekö il­man­vaih­to­lai­te tuu­let­ta­mal­la rikki?

29.06.2020 09:00