Mainos

Kuo­le­man jälkeen alkaa su­ru­työ, jossa hau­taus­toi­mis­ton aut­ta­vat kädet hel­pot­ta­vat taakan kan­ta­mis­ta – omaisen muis­ti­lis­ta auttaa asioi­den jär­jes­te­lys­sä

Hautaustoimisto Ikäheimo auttaa omaisia monissa kuolemaan liittyvissä käytännönjärjestelyissä.

Hautausjärjestelyt ja hautajaisiin osallistuminen on tärkeä osa surutyötä.
Hautausjärjestelyt ja hautajaisiin osallistuminen on tärkeä osa surutyötä.

Kun läheinen kuolee, moni yllättyy siitä, miten paljon edessä on muistettavia asioita. Käytännönjärjestelyt ja hautajaisten suunnittelu ovat tärkeä osa surutyötä, mutta joskus monien asioiden hoitaminen voi saada aikaan olon, ettei surulle jää tarpeeksi tilaa.

Hautaustoimisto Ikäheimo on koonnut sivuilleen omaisten muistilistan helpottamaan muistettavia asioita. Muistilista on pitkä: hautajaisjärjestelyt, pankki- ja vakuutusasiat, vainajan kodin tyhjentäminen ja mahdollisen vuokrasopimuksen purku, puhelinliittymän ja lehtitilausten irtisanominen…

Usein omaiset hakevat apua hautaustoimistosta hautajaisjärjestelyiden hoitamiseen, mutta Hautaustoimisto Ikäheimo palvelee omaisia myös muissa kuolemaan liittyvissä käytännön asioissa.

Hautaustoimiston väki voi auttaa omaisia hautajaisten suunnittelusta aina perunkirjoitukseen ja esimerkiksi vainajan kodin tyhjentämiseen asti.

”Osa järjestelyistä voidaan tehdä ilman valtakirjaa, mutta osaan valtakirja tarvitaan – esimerkiksi pankki- ja vakuutusasioita hoidettaessa on oltava valtakirja”, Hautaustoimisto Ikäheimon Jussi Ikäheimo kertoo.

Hautajaisjärjestelyt on mahdollista tehdä ennakkoon

Hautausjärjestelyiden sopimisesta on olemassa hautaustoimilaki, jolla säädetään oikeudesta huolehtia vainajan hautajaisjärjestelyistä.

Yleensä hautausjärjestelyistä vastaa vainajan puoliso, lapset tai muut lähimmät sukulaiset. Jos omaisia ei ole, viime kädessä järjestelyt hoitaa vainajan kotikunnan sosiaalitoimi.

”Omaisten on hyvä tietää, onko vainaja tehnyt hautaustestamenttia tai onko hän jättänyt toiveita, kenen hautajaiset pitäisi järjestää. Usein omaisilla on tämä jo etukäteen tiedossa, mutta joskus hautaustestamentti tulee ilmi vasta kuoleman jälkeen”, Ikäheimo kertoo.

Hautaustoimisto Ikäheimon Jussi Ikäheimo on ollut apuna ja tukena monen oululaisen elämän vaikeimpina hetkinä. Hautaustoimiston työntekijät auttavat omaisia kaikissa suruprosessin käytännön asioissa.
Hautaustoimisto Ikäheimon Jussi Ikäheimo on ollut apuna ja tukena monen oululaisen elämän vaikeimpina hetkinä. Hautaustoimiston työntekijät auttavat omaisia kaikissa suruprosessin käytännön asioissa.

Hautaustoimisto Ikäheimolla on käytössään Suomen Hautaustoimistojen liiton pitkään toiminnassa ollut hautaustestamenttijärjestelmä, jonka avulla hautaustestamentti voidaan laatia.

Hautaustestamenttiin liittyvään Hautaussuunnitelmaan kirjataan esimerkiksi, missä siunaustilaisuus järjestetään ja tehdäänkö arkku- vai tuhkahautaus. Lisäksi valitaan sopiva arkku tai uurna ja suunnitellaan hautakivi. Hautaustestamentissa voi myös päättää, hoitaako hautajaisjärjestelyt joku omaisista vai hautaustoimisto.

”Kaikki hautajaisiin liittyvät toiveet voidaan kirjata hautaustestamenttiin. Hautaustestamentin voi tulla tekemään meille etukäteen, jolloin käymme toiveet yksilöllisesti läpi. Samalla teemme ennakkotilaussopimuksen, jonka perusteella hautaustoimisto voi hoitaa järjestelyitä kuoleman jälkeen.”

Hautajaisilla kunnioitetaan vainajan muistoa

Yhä useampi antaa hautausjärjestelyt kokonaisuudessaan hautaustoimiston hoidettavaksi. Usein hautajaiset suunnitellaan yhdellä käynnillä.

Yksilölliset ja persoonalliset valinnat korostuvat hautajaisissa nykyään yhä enemmän. Omaiset haluavat tehdä hautajaisista vainajan näköiset ja oloiset. Arkku tai uurna, kukat, hautakivi ja muistotilaisuuden tarjoilut mietitään tarkasti sen mukaan, mistä vainaja tykkäisi tai mitä hän olisi toivonut.

Hautaustoimisto Ikäheimo auttaa jokaista omaista niissä järjestelyissä, joissa omainen kokee apua tarvitsevansa.

”Läheisen kuoleman kohdattuaan on usein helpottavaa, kun pystyy yhdellä käynnillä ja yhdessä paikassa hoitamaan asioita mahdollisimman pitkälle eikä voimiaan tarvitse käyttää monessa paikassa kiertämiseen”, Ikäheimo sanoo.

Tutustu Hautaustoimisto Ikäheimon kokoamaan omaisen muistilistaan osoitteessa hautaustoimisto.info/palvelumme/omaisten-muistio/.