HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

EU-rakennerahastot
SDP:n Tuppuraiselta täystyrmäys EU-rahajaon mullistukselle – Paine Lintilää kohtaan kasvaa omistakin riveistä

SDP:n Tup­pu­rai­sel­ta täys­tyr­mäys EU-ra­ha­jaon mul­lis­tuk­sel­le – Paine Lin­ti­lää kohtaan kasvaa omis­ta­kin ri­veis­tä

03.09.2021 18:39 12
Tilaajille
EU-rahojen kansallista jakoa valmistellaan salaillen – Pohjois-Pohjanmaan liiton Pauli Harju: "Haluaako Lintilä romuttaa perinteisen suomalaisen aluepolitiikan?"

EU-ra­ho­jen kan­sal­lis­ta jakoa val­mis­tel­laan sa­lail­len – Poh­jois-Poh­jan­maan liiton Pauli Harju: "Ha­luaa­ko Lintilä ro­mut­taa pe­rin­tei­sen suo­ma­lai­sen alue­po­li­tii­kan?"

02.09.2021 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unionin alue­jaot – oli jär­ky­tys huo­ma­ta, että NUTS 2 -ta­sol­la on to­del­la­kin vain Uusimaa ja muu Suomi

29.06.2021 05:30
Tilaajille
Peli pitäisi viheltää poikki – Pohjois-Suomessa kasvaa huoli EU:n rakennerahojen jakoperusteiden kotimaisesta uusjaosta
Pääkirjoitus

Peli pitäisi vi­hel­tää poikki – Poh­jois-Suo­mes­sa kasvaa huoli EU:n ra­ken­ne­ra­ho­jen ja­ko­pe­rus­tei­den ko­ti­mai­ses­ta uus­jaos­ta

01.09.2020 20:00 3
Tilaajille
EU-tukien perusteet vaakalaudalla työ- ja elinkeinoministeriössä – Itä- ja Pohjois-Suomen EU-tukiin mahdollisesti tulossa jopa 15 prosentin vähennys

EU-tu­kien pe­rus­teet vaa­ka­lau­dal­la työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riös­sä – Itä- ja Poh­jois-Suo­men EU-tu­kiin mah­dol­li­ses­ti tulossa jopa 15 pro­sen­tin vä­hen­nys

22.08.2020 06:00 1
Tilaajille