Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Kolumni
Tilaajille

Hil­jai­nen tieto tuo hyötyä ra­ken­ne­ra­has­to­hank­keis­sa

Siirtymäalueen kuntien aluekehittämisen lähtökohdissa on merkittäviä eroja

EU:n alue- ja rakennepolitiikalla on tärkeä rooli aluekehityksessä ja solidaarisuuden ylläpitäjänä. Rakennerahastotoimintaan on talouskriisin jälkeisinä vuosina alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Isossa kuvassa Euroopan unionin jäsenmaiden väliset kehityserot ovat pienentyneet. Jäsenmaiden alueiden ja kuntien väliset erot ovat puolestaan kasvaneet. Taloudellisen hyvinvoinnin kasvua ja merkittävää väestönkasvua tapahtuu pääasiassa vain muutamilla suurimmilla kaupunkiseuduilla.

Liiallisella alueellisella keskittymisellä on monia negatiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Eriytymiskehityksellä voi lisäksi olla ennalta arvaamattomia vaikutuksia ilmaston ja ympäristön muutokseen sopeutumisen näkökulmasta. EU:n alue- ja rakennepolitiikka on niitä harvoja mekanismeja, joiden kautta eurooppalaisten alueiden kehityksen suuntaan voidaan vaikuttaa.