Ennakkoäänestys

Kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­niä ul­ko­mail­la an­net­tiin huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin viime vaa­leis­sa

11.06.2021 11:38

En­nak­koon äänesti 32,4 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta – jonoja loppuun asti Ou­lus­sa­kin

08.06.2021 20:39 2
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lien äänistä on annettu nyt 8,8 pro­sent­tia – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tys on ollut vilk­kain­ta Uta­jär­vel­lä

29.05.2021 18:36
Tilaajille
Pääkirjoitus

Va­ra­suun­ni­tel­ma tar­peen, jos ko­ro­na­ti­lan­ne ei helpota kun­ta­vaa­lei­hin men­nes­sä

17.02.2021 20:00 10
Tilaajille