Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Energiatehokkuus
Loisteputket ja pinnikantaiset halogeenilamput poistuvat markkinoilta elo-syyskuun vaihteessa

Lois­te­put­ket ja pin­ni­kan­tai­set ha­lo­gee­ni­lam­put pois­tu­vat mark­ki­noil­ta elo-syys­kuun vaih­tees­sa

16.08.2023 11:05 8
Energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin iäkkäisiin ihmisiin – "EU:n esityksen takia ei pidä sortua kauppamiesten puheisiin"

Ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin iäk­käi­siin ih­mi­siin – "EU:n esi­tyk­sen takia ei pidä sortua kaup­pa­mies­ten pu­hei­siin"

29.04.2023 15:30 12
Tilaajille
Monia taloja uhkaa pakkoremontti – EU:n energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin 1970-luvulla ja sitä ennen rakennettuihin taloihin

Monia taloja uhkaa pak­ko­re­mont­ti – EU:n ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin 1970-lu­vul­la ja sitä ennen ra­ken­net­tui­hin ta­loi­hin

28.04.2023 05:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­työ­tä teh­täes­sä on huo­leh­dit­ta­va siitä, että ta­val­li­nen kodin omis­ta­ja pysyy muu­tok­ses­sa mukana

07.02.2023 05:15 4
Tilaajille
Oululaisprofessori Mika Ruusunen rakensi itselleen älykodin – 250 mittauspistettä, tallentavia kameroita ja suihkuveden lämmöntalteenotto

Ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Mika Ruu­su­nen rakensi it­sel­leen äly­ko­din – 250 mit­taus­pis­tet­tä, tal­len­ta­via ka­me­roi­ta ja suih­ku­ve­den läm­mön­tal­teen­ot­to

16.04.2022 10:30 17
Tilaajille
Yhtä ikkunaa lattiasta kattoon – Uudet ikkunat ovat kestäviä ja helppohoitoisia, mutta miten estetään naapuria näkemästä, mitä sisällä tapahtuu?

Yhtä ikkunaa lat­tias­ta kattoon – Uudet ikkunat ovat kes­tä­viä ja help­po­hoi­toi­sia, mutta miten es­te­tään naa­pu­ria nä­ke­mäs­tä, mitä sisällä ta­pah­tuu?

11.05.2021 11:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöi­den kor­jaus­avus­tuk­sil­la vauhtia koronan ku­rit­ta­maan ta­lou­teen

22.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Oululaiseen 70-luvun kerrostaloon rakennettiin uusi hybridiratkaisu lämpöenergian tuottamiseen – vastaavaa tekniikkaa ei ole käytetty aiemmin Suomessa

Ou­lu­lai­seen 70-lu­vun ker­ros­ta­loon ra­ken­net­tiin uusi hyb­ri­di­rat­kai­su läm­pö­ener­gian tuot­ta­mi­seen – vas­taa­vaa tek­niik­kaa ei ole käy­tet­ty aiemmin Suo­mes­sa

28.05.2020 12:49