Elokuvaohjaaja
Itsekin lavanaurattamista kokeillut Reetta Aalto ohjasi stand up -komiikan maailmaan sijoittuvan elokuvan

Itsekin la­va­nau­rat­ta­mis­ta ko­keil­lut Reetta Aalto ohjasi stand up -ko­mii­kan maail­maan si­joit­tu­van elo­ku­van

18.11.2020 19:00
Tilaajille
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kyllästyi yhteen alati toistuvaan reaktioon pakolaiskeskustelussa: "Mieluummin voisi puhua ihmisistä, inhimillisyydestä ja toivosta"

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kyl­läs­tyi yhteen alati tois­tu­vaan reak­tioon pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa: "Mie­luum­min voisi puhua ih­mi­sis­tä, in­hi­mil­li­syy­des­tä ja toi­vos­ta"

04.10.2020 08:00
Tilaajille
Ulla Heikkilän uutuuselokuva Eden sijoittuu sukupolvia lävistävään yhteiskokemukseen – rippileirille

Ulla Heik­ki­län uu­tuus­elo­ku­va Eden si­joit­tuu su­ku­pol­via lä­vis­tä­vään yh­teis­ko­ke­muk­seen – rip­pi­lei­ril­le

03.08.2020 19:00 0
Tilaajille