Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Eläkkeelle siirtyminen
Suomalainen tarttuu eläkkeeseen kuin pelastusrenkaaseen samaan aikaan kun työurien jatkolle on kasvava tarve
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­nen tarttuu eläk­kee­seen kuin pe­las­tus­ren­kaa­seen samaan aikaan kun työ­urien jat­kol­le on kasvava tarve

25.05.2022 20:00 19
Tilaajille
"Työ lähti vetämään puoleensa uudelleen", sanoo eläkkeelle jo jäänyt mutta yhä Oulun kaupunginsairaalassa työskentelevä perushoitaja Raili Perätalo

"Työ lähti ve­tä­mään puo­leen­sa uu­del­leen", sanoo eläk­keel­le jo jäänyt mutta yhä Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa työs­ken­te­le­vä pe­rus­hoi­ta­ja Raili Pe­rä­ta­lo

26.04.2022 06:08 11
Tilaajille