Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

DNA
Sähkön kallistunut hinta nostaa kännykkälaskuja – "Ei ole pois suljettua, että hinnat nousisivat vieläkin"

Sähkön kal­lis­tu­nut hinta nostaa kän­nyk­kä­las­ku­ja – "Ei ole pois sul­jet­tua, että hinnat nou­si­si­vat vie­lä­kin"

11.12.2022 19:00 25
Tilaajille
Traficom asetti uhkasakon teleoperaattori DNA:lle – yhtiön asiakkaat eivät ole voineet tarkistaa liittymäsopimuksensa päättymisaikaa vaaditulla tavalla

Tra­fi­com asetti uh­ka­sa­kon te­le­ope­raat­to­ri DNA:lle – yhtiön asiak­kaat eivät ole voineet tar­kis­taa liit­ty­mä­so­pi­muk­sen­sa päät­ty­mis­ai­kaa vaa­di­tul­la tavalla

02.02.2022 17:03 5
DNA laajentaa Seniorilinjaa muidenkin erityisryhmien käyttöön – linjalla osaaminen esimerkiksi näkö- ja kuulorajoitteisten asiakaspalveluun

DNA laa­jen­taa Se­nio­ri­lin­jaa mui­den­kin eri­tyis­ryh­mien käyt­töön – lin­jal­la osaa­mi­nen esi­mer­kik­si näkö- ja kuu­lo­ra­joit­teis­ten asia­kas­pal­ve­luun

28.12.2021 11:18 1
Hiukkavaaran koululla toteutetaan 5G-pilotti – tavoitteena syventää oppimista rikastamalla sitä uuden teknologian mahdollistamilla keinoilla

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lul­la to­teu­te­taan 5G-pi­lot­ti – ta­voit­tee­na sy­ven­tää op­pi­mis­ta ri­kas­ta­mal­la sitä uuden tek­no­lo­gian mah­dol­lis­ta­mil­la kei­noil­la

12.04.2021 09:13 3
DNA laajentaa 5G-verkkoaan Pohjois-Pohjanmaalla – verkkoja otettu käyttöön Haapavedellä, Iissä, Limingassa, Muhoksella, Nivalassa ja Pyhäjoella

DNA laa­jen­taa 5G-verk­koaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – verk­ko­ja otettu käyt­töön Haa­pa­ve­del­lä, Iissä, Li­min­gas­sa, Mu­hok­sel­la, Ni­va­las­sa ja Py­hä­joel­la

03.02.2021 11:10
DNA avasi 5G-verkon Oulussa ja Raahessa, verkkoa laajennetaan kesän aikana lisää – näissä paikoissa verkko on saatavilla nyt

DNA avasi 5G-ver­kon Oulussa ja Raa­hes­sa, verkkoa laa­jen­ne­taan kesän aikana lisää – näissä pai­kois­sa verkko on saa­ta­vil­la nyt

03.06.2020 11:13