Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Autoharrastus
"Italia-hullut" automiehet perustivat Ouluun uuden autokerhon – "Upeat muodot ja urheiluauton tuntu herättivät kiinnostuksen"

"I­ta­lia-hul­lut" au­to­mie­het pe­rus­ti­vat Ouluun uuden au­to­ker­hon – "Upeat muodot ja ur­hei­lu­au­ton tuntu he­rät­ti­vät kiin­nos­tuk­sen"

01.01.2023 06:20 13
Märkä päiväuni toteutui, Oulun ammattioppilaitoksessa 80- ja 90-luvuilla valmistettu Eagle SS löytyi Tukholmasta: "Halusin auton vaikka väkisin"

Märkä päi­vä­uni to­teu­tui, Oulun am­mat­ti­op­pi­lai­tok­ses­sa 80- ja 90-lu­vuil­la val­mis­tet­tu Eagle SS löytyi Tuk­hol­mas­ta: "Ha­lu­sin auton vaikka vä­ki­sin"

23.10.2022 08:30 2
Tilaajille
Varvin pajalla korjataan autoja mutta vältetään turhaa ryppyotsaisuutta, oulaistelaislähtöinen Jussi Kotka kuvaa korjaukset opiksi toisillekin

Varvin pajalla kor­ja­taan autoja mutta väl­te­tään turhaa ryp­pyot­sai­suut­ta, ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Jussi Kotka kuvaa kor­jauk­set opiksi toi­sil­le­kin

26.05.2021 17:00
Tilaajille
Autojen rakentaminen on kallis harrastus ja valmista ei tule koskaan

Autojen ra­ken­ta­mi­nen on kallis har­ras­tus ja val­mis­ta ei tule koskaan

29.07.2020 17:00 1
Auton rakentajille on tärkeintä erottua massasta, mutta matalat ja äänekkäät autot aiheuttavat monissa pahennusta– "Ei me olla missään Raksilan marketeilla ajamassa öisin rinkiä"

Auton ra­ken­ta­jil­le on tär­kein­tä erottua mas­sas­ta, mutta matalat ja ää­nek­käät autot ai­heut­ta­vat monissa pa­hen­nus­ta– "Ei me olla missään Rak­si­lan mar­ke­teil­la aja­mas­sa öisin rinkiä"

29.07.2020 17:00 9
Tilaajille