Sähkösavukkeet: Ou­lu­lai­sen kou­lu­po­lii­sin mukaan va­pe­bis­nek­sen ve­lan­pe­rin­tä on kuin huu­me­kau­pas­ta

Buhurt: Haar­nis­kat ko­li­se­vat ja kirveet hei­lu­vat Oulun kes­kus­tas­sa vii­kon­lop­pu­na

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

80 vuotta
Oulun alueen seiväsguru Aulis Kairento pelkäsi halvaantuneensa, kun uusi lasikuituseiväs katkesi Rovaniemen keskuskentällä – Ambulanssissa istunutta miestä haettiin hyppäämään vielä lisää

Oulun alueen sei­väs­gu­ru Aulis Kai­ren­to pelkäsi hal­vaan­tu­neen­sa, kun uusi la­si­kui­tu­sei­väs katkesi Ro­va­nie­men kes­kus­ken­täl­lä – Am­bu­lans­sis­sa is­tu­nut­ta miestä haet­tiin hyp­pää­mään vielä lisää

04.05.2023 18:00 5
Tilaajille
Ei tullut pojasta tenoria – jättisuosion toi veitikkamaisen iloinen evakkonostalgia

Ei tullut pojasta tenoria – jät­ti­suo­sion toi vei­tik­ka­mai­sen iloinen evak­ko­nos­tal­gia

15.04.2023 19:00
Tilaajille
Edes iän karttuminen ei ole houkutellut Ilkka Siréniä jättämään yrittämistä – "Työt nyt vain edelleen tulevat omalle toimistolle", 80 vuotta täyttävä oululaisinsinööri sanoo

Edes iän kart­tu­mi­nen ei ole hou­ku­tel­lut Ilkka Siréniä jät­tä­mään yrit­tä­mis­tä – "Työt nyt vain edel­leen tulevat omalle toi­mis­tol­le", 80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­sin­si­nöö­ri sanoo

18.01.2023 08:00 13
Tilaajille
"Herra paratkoon, ei se ole usko eikä mikään, mikä ei koettelemukselle tule!" – 80 vuotta täyttävä kiiminkiläisrovasti Arto Kouri sai kodin perintönä kutsumuksen tehdä hyvää, ja opiskeluvuodet avasivat silmät näkemään yhteiskunnan epäkohtia

"Herra pa­rat­koon, ei se ole usko eikä mikään, mikä ei koet­te­le­muk­sel­le tule!" – 80 vuotta täyt­tä­vä kii­min­ki­läis­ro­vas­ti Arto Kouri sai kodin pe­rin­tö­nä kut­su­muk­sen tehdä hyvää, ja opis­ke­lu­vuo­det ava­si­vat silmät nä­ke­mään yh­teis­kun­nan epä­koh­tia

30.06.2022 14:53
Tilaajille
Risuja, ruusuja, kyyneleitä, halauksia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyttävä Leila Viitala, joka on kokenut elämässään niin vasta- kuin myötämäkiä

Risuja, ruu­su­ja, kyy­ne­lei­tä, ha­lauk­sia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyt­tä­vä Leila Vii­ta­la, joka on kokenut elä­mäs­sään niin vasta- kuin myö­tä­mä­kiä

03.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Myös konkarinäyttelijä on potenut  ramppikuumetta – kun muistelee teinivuosien uimahyppykoetta, auttaa se pääsemään yli ensi-illan jännityksen, 80 vuotta täyttävä Oiva Lohtander sanoo

Myös kon­ka­ri­näyt­te­li­jä on potenut ramp­pi­kuu­met­ta – kun muis­te­lee tei­ni­vuo­sien ui­ma­hyp­py­koet­ta, auttaa se pää­se­mään yli en­si-il­lan jän­ni­tyk­sen, 80 vuotta täyt­tä­vä Oiva Loh­tan­der sanoo

18.04.2022 00:15 3
Tilaajille
Keräilijöiden laajan heimon ainaisjäsen – Juhani Vuoren kiinnostus asioihin  on luonut mittavan tuttavapiirin Oulussa ja maailmalla

Ke­räi­li­jöi­den laajan heimon ai­nais­jä­sen – ­Ju­ha­ni Vuoren kiin­nos­tus asioi­hin on luonut mit­ta­van tut­ta­va­pii­rin Oulussa ja maail­mal­la

09.03.2022 08:00
Tilaajille