Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

24 tunnin val­von­ta­ma­ra­to­nis­sa Oulun poliisi pu­hal­lut­ti yli 550 ker­taa – ­rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta kärähti kaksi: "tu­lok­sia voidaan pitää hyvinä, mutta läh­tö­koh­ta­na tulisi olla, että vain selvänä rat­tiin"

Poliisilla oli perjantain 10. joulukuuta kello 14 ja lauantain 11. joulukuuta kello 14 välisenä aikana valtakunnallinen teemavuorokausi, jolloin valvontaa kohdennettiin rattijuopumuksiin.

Oulun poliisilaitoksen poliisit puhalluttivat tuona aikana yhteensä 552 moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ja viidelle tehtiin huumepikatesti.

Koko poliisilaitoksen alueella ei tavattu yhtään huumausaineista johtuvaa rattijuopumusta, ja alkoholista johtuvia rattijuopumuksia todettiin kaksi, molemmat jäivät kiinni Oulussa. Näitä tuloksia voidaan pitää hyvinä, poliisi kertoo tiedotteessa.

Kuitenkin liikenteestä tavattiin 13 kuljettajaa, joiden puhallutustulos jäi alle rangaistavuuden rajan. Lähtökohtana tulisi olla, että vain selvänä rattiin. Lisäksi valvonnan yhteydessä paljastui yksi huumausainerikos ja tavattiin yksi etsintäkuulutettu.